Professorer

På avdelningen arbetar nästan 30 professorer. Professorernas specialteter representerar mera specifika inriktningar inom forskningsområdena algoritmer, artificiell intelligens, datanätverk och programvara.

Namn

Titel Specialitet Forskningsgrupp
Luigi Acerbi Biträdande professor Maskininlärning, probabilistik slutledning, beräkningsorienterad kognitiv neurovetenskap Machine and Human Intelligence
Dorota Glowacka Biträdande professor Explorativ sökning, interaktiv informationssökning, användarmodellering Exploratory Search and Personalisation (ESP)
Keijo Heljanko Professor Big data, parallel databehandling, distribuerade system Parallel and Distributed Computing
Antti Honkela Biträdande professor Maskininlärning, probabilistik slutledning, databiologi, integritet Probabilistic Inference, Privacy and Computational Biology (PROBIC)
Pan Hui Professor Data science Systems and Media
Aapo Hyvärinen Professor Maskininlärning, beräkningsorienterad neurovetenskap Neuroinformatics
Petri Ihantola Biträdande professor, direktör för MOOC-centret    
Giulio Jacucci Professor Interaktiva system, samspel mellan människa och maskin (HCI) Uniquitous Interaction (UIx)
Matti Järvisalo Biträdande professor

Automatisk härledning, optimering, algoritmer, artificiell intelligens

Constraint Reasoning and Optimization
Jussi Kangasharju Professor

Kantdatorsystem, datormoln, datanätverk

Collaborative Networking (CoNe)
Jyrki Kivinen Professor Maskininlärning, algoritmer Machine Learning
Arto Klami Biträdande professor Maskininlärning, artificiell intelligens, data science Multi-source Probabilistic Inference
Mikko Koivisto Professor Algoritmer, maskininlärning Sums of Products
Jiaheng Lu Professor Databaser, informationshantering Unified Database Management Systems
Michael Mathioudakis Biträdande professor Beräkningsstatsvetenskaper, datautvinning Algorithmic Data Science
Tommi Mikkonen Professor Mjukvaruteknik, programerbar värld Empirical Software Engineering
Ville Mustonen

Professor

Bioinformatik Bioinformatics and Evolution
Petri Myllymäki Professor, direktör för HIIT Intelligenta system, maskininlärning, probabilitetsmodeller Complex Systems Computation (CoSCo)
Veli Mäkinen Professor Algoritmisk bioinformatik, täta datastrukturer Genome-scale algorithmics
Tomi Männistö Professor Mjukvarusystem, mjukvaruarkitektur, produkt variabilitet Empirical Software Engineering
Valtteri Niemi Professor, viceprefekt Datasäkerhet Secure Systems
Petteri Nurmi Biträdande professor Sakernas internet (IoT), distribuerade system, sensor analys Pervasive Data Science
Jukka K. Nurminen Professor Distribuerad beräkning, energi effektivitet, livscykel av intelligenta systems mjukvara, beräkningsmoral Empirical Software Engineering
Simon Puglisi Biträdande professor Algoritmer, datastrukturer, datakompression, skalbarhet, algoritmutveckling, data science, bioinformatik Compressed Data Structures
Kai Puolamäki Biträdande professor Data science, artificiell intelligens, atmosfäriska vetenskaper Exploratory Data Analysis
Teemu Roos Professor Maskininlärning, data science Information, Complexity and Learning
Laura Ruotsalainen Biträdande professor Spatio-temporal data, estimation, data science, maskininlärning Spatiotemporal Data Analysis
Sasu Tarkoma
 
Professor, prefekt Distribuerade system och datakommunikation Content-centric structures and networking (COSN)
Nikolaj Tatti Biträdande professor Data science, algoritmer, statistisk modellering, cybersäkerhet Data Analytics and Cyber Security
Hannu Toivonen Professor Data science, artificiell intelligens, datakreativitet Discovery group: Data Mining and Computational Creativity
Alexandru I. Tomescu Biträdande professor Algoritmisk bioinformatik, grafalgoritmer Graph Algorithms

Indrė Žliobaitė

Biträdande professor Life science-informatik, data science, makroevolution, paleobiologi Data Science and Evolution

Professorer Emeritus

 • Martti Tienari, datakunskap 1969-1998, institutionens prefekt 1967-1998
 • Esko Ukkonen, datakunskap 1985-2017, institutionens prefekt 1998-1999 och 2010-2013
 • Jukka Paakki, mjukvarusystem 1997-2016, institutionens prefekt 2001-2006 och 2014-2015
 • Matti Mäkelä, numeriska algoritmer för tillämpad matematik 1998-2001
 • Seppo Sippu, informationssystem 1998-2011

Forna professorer

 • Heikki Mannila, datakunskap, särskilt informationssystem, 1989-1999
 • Kimmo Raatikainen, programmeringsteori och systemprogrammering 1998-2008
 • Henry Tirri, intelligenta system 1998-2003, lärarutbildningen inom informationsteknik 2000-2008
 • Eero Hyvönen, datavetenskap, särskilt examensinriktad fortbildning i datavetenskap 1999-2004
 • Inkeri Verkamo, mjukvaruteknik 2002-2007
 • Samuel Kaski, data-analys och dess tillämpning inom bioinformatik 2004-2005
 • Pekka Abrahamsson, kvalitet och dess säkerställande för mjukvara 2009 -2012
 • Jürgen Münch, mjukvarusystem 2011-2015

Forna biträdande professorer

 • Paavo Turakainen, 1970-1971
 • Yrjö Seppälä, 1974-1981
 • Kari-Jouko Räihä, 1984-1985
 • Eljas Soisalon-Soininen, 1986-1993
 • Pekka Orponen, 1994-1996