Datavetenskap

Avdelningen för datavetenskap ansvarar för undervisningen och forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet. Avdelningen har omfattande samarbete både med andra universitet och med företag inom branschen. Inom undervisningen ansvarar avdelningen för kandidat-, magister-, och doktorsprogrammen i datavetenskap, samt det separata magisterprogrammet i data science, där de andra avdelningarna vid fakulteten också deltar. Undervisningen i magister- och doktorsprogrammen ges nästan helt på engelska.

Avdelningsprefekt: professor Sasu Tarkoma. Viceprefekt: professor Valtteri Niemi.

Webbplats för avdelningen för datavetenskap