Kontaktuppgifter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten finns på Campus Gumtäkt, bara fyra kilometer från Helsingfors centrum.

Adress (Physicum):

PB 64, Gustaf Hällströms gata 2
00014 Helsingfors universitet

Exactum: 
PB 68, Pehr Kalms gata 5 
00014 Helsingfors universitet

Chemicum: 
PB 55, A. I. Virtanens plats 1
00014 Helsingfors universitet

Telefon: +358 (0) 2941 911 (växel)

Man kommer enkelt till Gumtäkt med kollektivtrafik. Planera din resa till Gumtäkt med HRT:s reseplanerare.

Om du planerar att söka till Ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fakulteten, kontakta universitetets Ansökningsservicen.

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet.

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Campusbiblioteket i Gumtäkt erbjuder informationstjänster inom matematik och naturvetenskaper och är en lärmiljö för studerande, lärare, forskare och alla som är intresserade av vetenskap.

Vid Vetenskapsutbildningscentret bedrivs forskning, utveckling och förverkligande av vetenskapsfostran över vetenskapsgränser för barn och unga, samt utbildning av lärare till stöd för den.