Informationsnätverk

NODES-enheten (Networking in Open Distributed Environments) koordinerar samarbete mellan forskningsgrupper inom distribuerade system och datakommunikation. Gruppen är intresserad av forskning inom informationsnätverk och förutsättningar av deras funktionsduglighet: samarbete (service- och applikationsplatformer, förtroende, datasäkerhet och ostördhet med mera), mobilitet (tekniskt oberoende, oberoende av plats, trådlös kommunikation), informationsnätverk, servicenätverk, situationsmedvetenhet, ubik datateknik och interaktiva system. Forskningsgrupperna kombinerar forskning inom trådlös och mobil datateknik, som har länge forskats på avdelningen, till nya utvecklande forskingsteman. Tyngdpunkten inom forskingen håller på att utvidgas från olika protokoll till applikationnivås problem och lösningar. 

Forskningsgrupper