Forskningspersonalen

 

Professorer och biträdande professorer
LA
Lassi
Ahlvik
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Kari
Hyytiäinen
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap
XI
Xavier
Irz
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Mari
Niva
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper

I am professor of consumer studies at the Department of Economics and Management. My research focuses on sustainable consumption, everyday practices, consumer culture, and social and cultural aspects of food and eating.

Jari
Salo
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Livsmedelsvetenskap, Företagsekonomi, Övrig teknik och teknologi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Övriga samhällsvetenskaper


TS
Timo
Sipiläinen
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi
Bodo
Steiner
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Nationalekonomi


John
Sumelius
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Jordbruksvetenskap, Globala utvecklingsstudier

 

Forskare
SB
Stefan
Bäckman
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Företagsekonomi
Qiuzhen
Chen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi, Jordbruksvetenskap


PH
Pasi
Heikkurinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Övriga samhällsvetenskaper, Filosofi
Nina
Hyytiä
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Nationalekonomi
JI
Jean-Pierre
Imbrogiano
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Sociologi


DJ
Dunja
Jusufovski
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


KJ
Katriina
Juva
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi


Karlheinz
Knickel
universitetsforskare
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


Anna-Kaisa
Kosenius
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


JL
Jussi
Lampinen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


Pauli
Lappi
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


Marko
Lindroos
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Chiara
Lombardini
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Sanna
Lötjönen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


JM
Jenni
Miettinen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
MO
Markku
Ollikainen
forskningsdirektör
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


JP
Jarkko
Pyysiäinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Socialpsykologi


Leena
Rantamäki-Lahtinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper
FS
MS
Matti
Sihvonen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi

Pages

 

Doktorander
JJ
Jamie
Jenkins
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
JJ
Jessica
Jungell-Michelsson
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi
Johanna
Kangas
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


SK
Sami
Koponen
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper
LL
Leonie
Langeneck
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Livsmedelsvetenskap, Socialgeografi och ekonomisk geografi, Företagsekonomi
Liisa-Maria
Linnala
doktorand
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


ER
Essi
Rantanen
doktorand
Avdelningen för ekonomi


Sara
Zaman
doktorand
Avdelningen för ekonomi