Ekonomi

Avdelningens forskning fokuserar på fyra områden:

  • företags och konsumentstudier
  • miljö och naturresurser
  • levande landsbygd
  • lokala och globala livsmedelssystem inklusive utvecklingsländers livsmedelssystem