Forskning

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är expert på hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser i Finland och internationellt. Vårt vetenskapsområde omfattar livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi, lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper och ekonomi.

Hållbart utnyttjande av naturresurser spelar en viktig roll i arbetet med att lösa stora problem i framtiden, såsom en tillräcklig och säker livsmedelsproduktion för en växande befolkning. Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens forskning producerar vetenskapligt motiverade synpunkter och metoder för att svara mot lantbrukets, livsmedelsproduktionens och skogsbrukets framtida utmaningar. Utmaningar finns särskilt inom områden som klimatförändringen och hur man kan anpassa sig till den, andra miljöfrågor, livsmedelssäkerhet, livsmedelsförsörjning, energiproduktion, energisparande och förändringar i skogsbruket. Syftet med forskningen är att främja hållbar produktion, användning och konsumtion av förnybara naturresurser både nationellt och globalt genom att kombinera naturvetenskapliga, teknologiska, ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga angreppssätt.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är bland de 50 bästa i universitetsrankningarna i Norden och Europa, på båda sidor av världen. Se fakulteten i universitetsrankningar.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten deltar bl.a. i Helsingfors universitets strukturella profileringsprojekter HiLIFE, HELSUS, HOH, INAR, Uhealth och Thriving Nature.

Mer information om Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens och Helsingfors universitets forskning och expertis finns i forskningsportalen.

De examensarbeten som skrivs vid Helsingfors universitet publiceras i E-thesis, och information om disputationerna publiceras i universitetets evenemangskalender.