Sairaalahygienia

Yliopistollisessa eläinsairaalassa toimii sairaalahygieniasta vastaava tiimi, jonka tehtävänä on torjua infektioriskejä. Missään muussa pohjoismaisessa eläinsairaalassa ei ole kokopäiväistä sairaalahygieniasta vastaavaa henkilökuntaa. Tehokas valvonta ja valistus ovat tuottaneet tulosta. Infektioluvut ovat kiitettävän alhaiset, vaikka Eläinsairaalassa hoidetaan riskipotilaita päivittäin. 

Tarkka toiminta suojelee eläimiä ja ihmisiä tartunnoilta ja antibiooteille vastustuskykyisiltä bakteereilta, joiden esiintyvyys on Suomessakin lisääntynyt viime vuosina. Kun infektioita kyetään  vähentämään parannetun hygienian avulla, vähenee antibioottien käytön tarve. Antibioottien käytön vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoista vähentää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä. 

Yliopistollisessa eläinsairaalassa riskipotilas pyritään tunnistamaan oireistaan jo ajanvarauksessa. Riskikriteerit täyttävä potilas testataan ensimmäisellä eläinlääkärikäynnillä moniresistenttien bakteerien kantajuuden varalta. Jos seulontanäytteen tulos on positiivinen, eläimen omistajaa informoidaan asiasta ja tarjotaan lisätietoa aiheesta.  

Nykyään moniresistentin bakteerin kantajia löytyy yhä useammin perusterveistä eläimistä, jotka ovat saattaneet saada tartunnan muualta kuin eläinlääkärin vastaanotolta, kuten koiratapahtumasta tai toiselta perheenjäseneltä. 

Kou­lu­tus ja neu­von­ta

Yliopistollisen eläinsairaalan hygieniatiimi järjestää räätälöityjä koulutuksia myös muille eläinlääkäriasemille. Koulutuksiin kuuluu sopimuksen mukaan luentoja, tilasuunnittelua tai kirjallisia ohjeita. 

Li­sä­tie­to­ja

Yliopistollisen eläinsairaalan sairaalahygieniasta vastaava eläinlääkäri Katariina Thomson (katariina.thomson@helsinki.fi)
02941 57439, 050-415 5457

Sairaalahygienia