Saaren laboratorio

Lisääntymistutkimuslaboratoriossa tehdään erilaisia spermatutkimuksia sekä histologisia, sytologisia ja bakteriologisia tutkimuksia. Lisääntymislaboratorio huolehtii myös poliklinikalla otetun sperman pakastuksesta ja säilytyksestä eläinten spermapankissa. Laboratoriossa tutkitaan myös tammojen kohtubiopsioita osana niiden siitoskyvyn arviointia.

Kliiniskemiallisessa laboratoriossa tutkitaan lähinnä maito, veri-, uloste-, virtsa- ja ihonäytteitä. Verinäytteistä tehdään tarpeen mukaan hematologisia tutkimuksia sekä entsyymi- ja elektrolyyttimäärityksiä. Maidosta viljellään bakteereita, joiden mikrobilääkeherkkyys määritetään. Bakteeriviljelyä ja herkkyysmäärityksiä tehdään myös muista näytteistä tai eritteistä. Virtsanäytteistä tehdään yleisimmin bakteeriviljely ja mikrobilääkeherkkyys sekä sedimenttilaskenta. Ulostenäytteistä etsitään tavallisesti sisäloisia ja ihonäytteistä ulkoloisia.

Tuottajat voivat virka-aikana toimittaa maitonäytteitä tutkittavaksi suoraan laboratorioon, jolloin näytteen tuomisesta ei tarvitse etukäteen soittaa. Maitonäytteet ja lähetteen voi jättää klinikan toimiston oven ulkopuolella olevaan laatikkoon. Näytteitä voi tuoda myös päivystysaikana, jolloin tulee soittaa päivystävälle eläinlääkärille, jotta näyte saadaan nopeasti viljelyyn.

Jos olet kiinnostunut lähettämään meille näytteitä, ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaan, puhelinnumero 02941 40534.

Tu­los­ten tie­dus­te­lu
Alustavia tuloksia voi tiedustella aamun puhelinaikana klo 8–9 numerosta 02941 40700 tai suoraan laboratoriosta klo 8–15.00 välisenä aikana numerosta 02941 40534.

Saaren laboratorio sekä Saaren klinikka ja sen pieneläinvastaanotto sijaitsevat osoitteessa
Leissantie 41
04920 SAARENTAUS

Helsingissä sijaitseva Kliinisen tutkimuksen laboratorio palvelee sekä Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastoa että Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastoa. Potilasnäytteiden analysoinnin lisäksi laboratoriossa on mahdollisuus laajaan tutkimustoimintaan. Helsingissä on lisäksi eläinten käyttäytymisen kuvaamisen ja analysoinnin tekniikkoihin erikoistunut etologian laboratorio.