The Computational Transformation of the Public Sphere

The Computational Transformation of the Public Sphere:  How Information Technologies Transform Democracy, Markets, and Interpersonal Relationships on globaalin politiikan ja viestinnän opiskelijoiden kirjoittama ja yliopistonlehtori Sonja M. Amadaen toimittama teos. 

Tämä tutustumisen arvoinen artikkelikokoelma on toimitettu osana valtiotieteellisen tiedekunnan 75-vuotisjuhlavuotta. Kirjoittajat opiskelevat globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa. Teos tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia siihen, miten digitaaliset ratkaisut vaikuttavat julkiseen valtaan, kansalaisyhteiskuntaan ja sosiaalisiin suhteisiin.

Kirjan artikkelit pohjautuvat syksyllä 2019 järjestetyllä politiikan ja viestinnän filosofian kurssilla toteutettuihin ryhmätöihin. Ryhmissä opiskelijat pohtivat muun muassa sitä, miten tieto- ja viestintätekniikka muuttaa julkisuutta, markkinoita ja ihmisten välisiä suhteita. Artikkeleissaan opiskelijat kuvaavat toiveita ja uhkakuvia, jotka kohdistuvat ihmissivilisaatioihin, kun algoritmeihin perustuva päätöksenteko yleistyy ja tiedon jakaminen, sosiaalinen verkostoituminen ja muu yhteiskunnallinen toiminta tapahtuu enenevissä määrin digitaalisilla alustoilla. Artikkelien aiheita ovat muun muassa Saudi-Arabian kansalaisuuden saanut Sophia-robotti, viherpesu, demokraattinen hallinto, sosiaalinen media, #metoo-kampanja ja incel-alakulttuuri.

Lue kirjoittajien haastattelu!

Koko teos luettavissa täällä

Cover of the book Computational Transformation of Public Sphere