Yhteistyö

Valtiotieteellinen tiedekunta on globaali ja monitieteinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Koulutamme sekä yksityisen että julkisen alan asiantuntijoita. Asiantuntijoita valmistuu myös lukuisiin järjestötehtäviin. Tiedekunnan alumneja on hallinnon ja yritysmaailman johtotehtävissä mutta myös politiikan näkyvillä paikoilla, toimittajina ja yksityisyrittäjinä. 

Tiedekunnassa tehdään monipuolista tutkimusyhteistyötä yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ministeriöt, valtion tutkimuslaitokset, työmarkkinajärjestöt, vakuutusyhtiöt, kunnat, kansainväliset järjestöt, EU- komissio ja eri alojen yritykset ovat mukana tiedekunnan tutkimushankkeissa. Tiedekunta antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa ja tarjoaa asiantuntemustaan eduskunnan valiokuntien käyttöön. Tiedekunnan tutkijat ovat näkyviä yhteiskunnallisia keskustelijoita.

Oleellinen osa tiedekunnan yhteistyöverkostoa ovat muut yliopistot ja korkeakoulut. Esimerkiksi taloustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa on jo pitkään tehty yhteistyötä Aalto-yliopiston, Hankenin ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa. Suomen Pankki ja Tilastokeskus ovat tärkeä osa tutkimuslaitosyhteistyötä. Helsingin kaupungin kanssa edistetään kaupunkitutkimusta ja pääkaupunkiseudun terveydenhuollon kanssa kehitetään sosiaalityötä.

Tutustu myös alumnitoimintaan

Alumnitoiminnassa alumnit voivat uusia ja vahvistaa verkostojaan, saattaa tietojaan ajan tasalle ja saada uusia virikkeitä. Tiedekunnan alumnitoiminnan tavoitteena onkin pitkäkestoinen kumppanuus, josta on hyötyä ja iloa niin alumneille itselleen kuin tiedekunnalle oppiaineineen.

Liity Helsingin yliopiston alumniyhteisöön

Ota yhteyttä yliopiston alumnitoimintaan: alumni(at)helsinki.fi