CO-CARBON ja SmartLand tutkimushankkeet järjestävät avoimen yhteiskehittämistapahtuman 6.5. klo 10.30-12.00. Tilaisuudessa syvennytään hiilineutraaliin kaupunkitilaan Bauhaus-tyylisuunnasta inpiroituneena.

CO-CARBON ja SmartLand tutkimushankkeet järjestävät yhteiskehittämistilaisuuden, johon puhujia osallistuu Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Tapahtumassa syvennytään hiilineutraaliin kaupunkitilaan monitieteellisestä näkökulmasta. Tilaisuus on osa The New European Bauhaus hanketta, jossa 1920-luvun Bauhaus-tyylisuuntaa lähestytään nykynäkökulmasta pohtien, miten eri todellisuuksia voitaisiin yhdistää ja rikkoa siiloja, aivan kuten Bauhaus-tyylisuunta teki sata vuotta takaperin. Koronakriisi on osoittanut, kuinka monet aiheet ovat keskenäään vuorovaikutuksessa. Siilojen murtamisesta syntyy uutta ajattelua, mitä euroopanlaajuisella projektilla pyritään vauhdittamaan.

Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä.

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

SmartLand hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan. Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä. Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen.