Tutkimus

Tiivistelmät

Teemu Kemppainen: Asumisloukku - yleinen kokemus ja mahdollinen terveysriski

Terhi Ainiala: Maalaisten Hesa ja syntyperäisten Stadi: slanginimien käyttö verkkokeskusteluissa

Pia Olsson & Jenni Rinne: Suhde kaupunkiin rakentuu tunnereaktioille 

Mia Hyödynmaa: Yhteisasuminen rikkoo asumisen normeja ja mahdollistaa laadukkaampaa asumista

Juho Hänninen: Omaehtoisen musiikin paikkoja 2000-luvun Helsingissä

Oona Myllyntaus & Sari Karttunen: Passiivisia käyttöarvoja ja sosiaalisia vaikutuksia: Taiteen taloudellisen kokonaisarvon tunnistaminen aluerakentamisessa

Elias Willberg, Maria Salonen & Tuuli Toivonen: Kaupunkipyöristä kerättävä tieto tukee kestävän
liikkumisen tavoittelua

Pasi Mäenpää & Maija Faehnle: Kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa

Elias Willberg, Olle Järv, Tuomas Väisänen & Tuuli Toivonen: Yleistyvä monipaikkainen asuminen on huomioitava kriisinhallinnassa

Isabel Ramos Lobato & Heike Hanhörster: Housing companies and the (re)production of socio-
spatial inequality in German cities

Laura Kolbe & Matti O. Hannikainen: Suomen kuntakehityksen ja kaupungistumisen pitkä linja

Sofie Henricson: Aktivismi Helsingin katukuvassa

Mari Vaattovaara, Sini Saarimaa & Sofie Pelsmaker: Uusien mikroastuntojen tuotanto on Suomessa kestämättömän suurta

John Allen, Johan Kotze & Heikki Setälä: Dogs have big impacts on soils in city parks

Tutkimusraportit

Anna Zhelnina, Kansalaisten osallistuminen kaupunkikehitykseen

Yu-Shan Tseng, Can algorithms create fairer and more just practices in urban policy-making?

Age Poom, Joose Helle and Tuuli Toivonen, Journey planners can promote active, healthy and sustainable urban travel

Isabel Ramos Lobato, School segregation in urban context: socio-spatial dynamics and educational inequalities

Nilay Kilinç, The Emergence of New Talent in Town: Highly-Skilled Migrants in Helsinki