Kaupunkiakatemia

Scenery from Aleksanterinkatu with counter lighting

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä. Urbaria ja Aalto Living+ Hub toimivat yhteistyön tieteellisinä osapuolina koordinoiden yliopistoissa tapahtuvaa kaupunitutkimusta.

Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia. Kaupunkiakatemia osallistaa ja innostaa yliopistojen tutkijoita, opiskelijoita sekä muita toimijoita tutkimuksen ja käytännön tiedon yhdistämiseen ja tukee tutkimustiedon käyttöä ja sovellettavuutta kaupunkien kehittämisessä. Kaupunkiakatemian toiminnan tarkoituksena on kehittää yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta, jonka kautta tutkijat ja opiskelijat oppivat ymmärtämään kaupungin toimintaa ja kaupungin työntekijät oppivat hyödyntämään yliopistojen tutkimusosaamista paremmin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit rahoittavat kaupunkiteemaisia tutkijatohtoreita yhteistyön puitteissa 2018-2023. Kaupungit osallistuvat tutkijoiden rekrytointiprosessiin ja tutkimusteemat on nousevat kaupunkien strategioista: kaupunkien epätasa-arvoistuminen, kaupunkialueiden väestödynamiikka, kaupunkitalous, hiilineutraali kaupunki ja digitalisaation muutokset kaupunkielämään.

Tutkijat ovat työsuhteessa joko Helsingin yliopistoon tai Aalto yliopistoon. He työskentevät omien tiedekuntiensa lisäksi osana poikkitieteellistä PostDoc Forumia. Lisäksi he raportoivat kaupungeille säännöllisesti tutkimuksensa edistymisestä ja kehittävät yhteistyölle jatkoa.

Kaupunkiteemaiset tutkijatohtorit:

Lasse Tarkiainen (Kaupunkidemografia)
Seona Candy (Hiilineutraali kaupunki)
Cristina Bratu (Kaupunkitalous, Aalto yliopisto)
Isabel Ramos Lobato (Kaupunkimaantiede)
Yu-Shan Tseng (Kaupunkielämän digitalisoituminen)
Nilay Kilinç (Eriarvoinen kaupunkielämä)
Anna Zhelnina (Kaupunkielämän utopiat, kansalaisuus, vaihtoehdot)
Marco Lovati (Energiakysymykset; aurinkosähköjärjestelmät, Aalto yliopisto)

Urbarian tutkijatohtorien profiilit näet täältä.

People gathered around the dinner table

Table of 50 -konsepti

Kaupunkiakatemia toi Table of 50 -konseptin Suomeen. Dinner no. 1 aloitti sarjan tapahtumia, joiden tarkoituksena on tunnistaa kaupungistumisen tärkeimpiä kysymyksiä eri aloilta.

Banner of Post Urban Science Fair

Post-Urbana tiedenäyttely

Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston kaupunkitutkijat ja opiskelijat esittelevät nykyhankkeitaan Kaupunkielämää Jätkäsaaressa –messujen Tulevaisuusteltassa. Näyttelyssä esitellään paremman kaupunkielämän mahdollisuuksia erilaisten teemojen ja teknologioiden näkökulmista.
 

Banner of Night city talks

Night Cities Talks

Onko yöaika luovin aika kaupungeissa? Millainen kaupunkikehitys tehostaa yöllistä taloutta? Kaupunkiakatemia ja Urbaria järjestivät keskustelun yöllisestä kaupunkitoiminnasta.