Julkaisut/Tieteelliset julkaisut ja esitykset

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja. T. & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology. First published 18 April 2022. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09449-z

Pirhonen, J., Jylhä, M. & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 54(1), 4–18.

Pirhonen, J. (2021). Pyhän Franciscuksen jalanjäljissä – Papit muistisairaiden ihmisten uskonnollisuuden tukena hoivakodeissa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 10(4). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.112942

Tamminen, O. & Pirhonen, J. (2021). Puheita ja tekoja – vanhojen ihmisten yhteiskunnallinen arvostus eläkeikäisten silmin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 58(4), 384–395. https://journal.fi/sla/article/view/95177

Paananen, J., Rannikko, J., Harju, M. & Pirhonen, J. (2021). Pandemia-aika hoivakotiasukkaiden läheisten näkökulmasta: huolta, syyllisyyttä ja uusia avauksia. Gerontologia, 35(3), 249–263.
https://journal.fi/gerontologia/article/view/107579

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2021). Vanhuus ja sosiaalinen kuolema - Sosiaalisen kuoleman käsitteistö vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka, 86(1), 5–15.
Open Access: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140990/YP2101_Pirhonenym.p...

Pirhonen, J., Tiilikainen, E., Pekkarinen, S., Lemivaara, M. & Melkas, H. (2020). Can robots tackle late-life loneliness? Critical reflections in the context of assisted living. Futures, 124, https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102640.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Lemivaara, M. (2020). Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. Gerontologia, 34(3), 244–258. https://journal.fi/gerontologia/article/view/95669

Pirhonen, J., Lolich, L., Tuominen, K., Jolanki, O. & Timonen, V. (2020). ”These devices have not been made for older people’s needs” – older adults’ perceptions of digital technologies in Finland and in Ireland. Technology in Society, 62. First published 13 June 2020. DOI: 10.5840/techne20191127108
Open Access https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X19301794?via%...

Pirhonen, J., Melkas, H., Laitinen, A., & Pekkarinen, S. (2020). Could robots strengthen the sense of autonomy of older people residing in assisted living facilities?—A future-oriented study. Ethics and Information Technology, 22(2), 151–162. Published 26 December 2019. DOI: 10.1007/s10676-019-09524-z
Open Access https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-019-09524-z

Muut julkaisut tiedelehdissä

Pirhonen, J. (2021). Miksi vanhuus on muodostunut ongelmaksi? Kirja-arvio Timo Airaksisen teoksesta Hyvinvointivaltion hylkäämät. Sosiologia, 58(4), 413–414.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Pietilä, I. (2020). Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa. Gerontologia 34(3), 293–299.

Tieteelliset kirjat

Palonen, M. & Pirhonen, J. (2021). Omannäköistä elämää ja hyvää hoitoa – iäkkäät ihmiset ja heidän perheensä terveydenhuollossa. Teoksessa E. Harju, M. Palonen & N. Sarell (toim.), Yhdessä perheen kanssa. Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia, 97–113. Tallinna: Gaudeamus.

van Aershot, L., Hämäläinen, A. & Pirhonen, J. (2020). Roboteista apua hoivaankin? Teoksessa T. Särkikoski, T. Turja & J. Parviainen (toim.), Robotin hoiviin? Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia robotiikkaan, 115–148. Tampere: Vastapaino.

Julkaisut ammattilehdissä

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2022). Minkä arvoista elämä on sosiaalisesti kuolleena? Editoinut Ari Liimatainen Yhteiskuntapolitiikka-lehden 1/2021 artikkelista. Memo. Muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista vastaavien ammattilehti, 1/2022, 4–6.

Pirhonen, J. (2022). Muistisairaan ihmisen kohtaamisen teologiaa. Kinestetiikka 1/2022, 20–21.

Jansson, A., Tiilikainen, E. & Pirhonen, J. (2022). Yksinäinen Miikkulainen ja norppa – pohdintaa yksinäisyydestä ja luontoyhteydestä. Vanhustyö 2/2022, 26–27.

Pirhonen, J. (2021). Ikääntyvä yhteiskunta ja sukupolvisolidaarisuus. Kinestetiikka 2/2021, 4–5.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Pietilä, I. (2020). Tutkimushanke kuolemasta sosiaalisena prosessina vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. Palliatiivinen hoito, joulukuu 2020, 8–10.

Pirhonen, J. (2020). Sosiaalinen kuolema vanhuudessa. Vanhustyö 1/2020, 20–21.

Tieteelliset esitelmät

Pirhonen, J. (2022). Poster presentation ”Supporting religiosity of people with severe dementia” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Laakkonen, R. (2022). Oral symposium presentation ”Employing performing objects to portray and challenge methodological considerations on research in care institutions” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Philosophical practice and listening: The Documentary Encounter” in 10th Nordic Conference on Philosophical Practice 3.-5. June 2022, Copenhagen, Denmark.

Blomqvist, K. (2022). Oral symposium presentation ”Artistic research and ethnography: Documentary encounter as a methodological possibility in a multidisciplinary research project” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Performing philosophy by listening: The audio documentary encounter” in Performance Philosophy Conference 15.-18. June 2022, Helsinki, Finland.

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Attentiveness, Attunement and Transjectivity: Documentary Encounter as a Possibility of Listening to the Social Death” in 13th SAR International Conference on Artistic Research, 30. June - 3. July 2022, Weimar, Germany.

Riku Laakkonen: Muistisairaiden ikäihmisten unohdetut kertomukset – sosiaalinen kuolema hoivakodissa. 
Kertomuksen tutkimuksen päivä: kertomusten yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnan kerronnallisuus 
Tampereen yliopisto 19.11.2021

Riku Laakkonen: The art of expressive objects enabling environments for intra-active theatrical events. 
Presentation. New Scholars Forum International Federation for Theatre Research 13.07.2021

Riku Laakkonen: The art of expressive objects making old people´s weak agency visible and supporting cultural democracy. 
Presentation. Culture, Health & Wellbeing International Conference 2021 (Online) 22.06.2021

Riku Laakkonen: Applied Puppetry and its perspectives. 
A Panel Discussion. Bognor - Hooray Puppet Festival (Online) 01.06.2021

Riku Laakkonen: Esineilmaisu ja sosiaalinen kuolema: kanssaanimointi ikäihmisen heikkoa toimijuutta rakentamassa. 
Taikusydän-tutkijaverkoston tapaaminen 11.2.2021 

Katarina Blomqvist (Aalto-yliopisto): Listening to the Social Death – An Audio Documentary Approach
Nida Doctoral School, Liettua 25.8.2021

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. Lemivaara, M. & Pietilä, I. (2020) Etäläheiset. Hoivakotien koronaeristys läheisten kokemana. Suullinen esitys Lahden tiedeviikolla 2020. 17.11.2020. Verkkoluento.

Laakkonen, R. (2020) Esineilmaisun taide sosiaalista kuolemaa tutkimassa. Suullinen esitys Lahden tiedeviikolla 2020. 17.11.2020. Verkkoluento.