Ajankohtaista

Kuka jaksaa jatkaa -kirjan julkaisutilaisuus 10.9.2020

Kuka jaksaa jatkaa -kirja kokoaa yhteen Helsinki Health Study -hankkeen keskeisiä tutkimustuloksia kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta 20 vuoden ajalta. Kirjan julkaisutilaisuus järjestetään torstaina 10.9. klo 9-10: tilaisuuden ohjelman löydät täältä. Tilaisuutta voi seurata suorana online-lähetyksenä Helsinki-kanavalla.
 

Helsinki Health Study: tutkimusta terveydestä ja työssä jaksamisesta yli 20 vuotta

Helsingin yliopiston tiedotus kirjoitti Helsinki Health Study -hankkeen yli 20-vuotisesta matkasta. Miten tutkimus sai alkunsa? Mitä merkittäviä ja ehkä yllättäviäkin löydöksiä tutkimustulokset ovat osoittaneet? Entä mitä on luvassa tulevina vuosina? Lue juttu täältä.
 

VTM Olli Pietiläisen väi­tös pe 13.3.2020

VTM Olli Pietiläinen väitteli pe 13.3.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Occupational Class Inequalities in Physical Health and Work Disability - Causes and Consequences". Väitöstilaisuus järjestettiin keskustakampuksen Athena-rakennuksessa salissa 107 (Siltavuorenpenger 3 A). Vastaväittäjänä toimi dosentti, VTT, Leena Koivusilta (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Tea Lallukka.

Väitöskirjassa tarkasteltiin ammattiasemaluokkien välistä eriarvoisuutta fyysisessä terveydessä ja työkyvyttömyydessä, sekä tämän eriarvoisuuden keskeisimpiä selittäjiä. Lisäksi tutkittiin ammattiasemaluokkien eriarvoisuutta sairauden vaikutuksissa työkyvyttömyyteen. Aineistona käytettiin Helsinki Health Study -kyselyaineistoja, Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevia rekisteriaineistoja sekä Eläketurvakeskuksen eläkerekisteriä (seuranta-aika 1990–2013). Tutkimustulosten mukaan ammattiasemaluokkien välillä oli havaittavissa selkeää eriarvoisuutta fyysisessä toimintakyvyssä, ja eriarvoisuutta havaittiin myös terveyden muuttumisessa iän myötä. Terveyserot ilmenivät eriarvoisuutena työkyvyttömyydessä ja sairastumisen seurauksissa työkyvyttömyydelle.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa.

Väitöskirjaan kuuluvat osajulkaisut:

Pietiläinen O, Laaksonen M, Pitkäniemi J, Rahkonen O, Lahelma E. Changes of occupational class differences in physical functioning: a panel study among employees (2000–2007). J Epidemiol Community Health 2012;66(3):265–270.

Lahelma E*, Pietiläinen O*, Chandola T, Hyde M, Rahkonen O, Lallukka T. Occupational social class trajectories in physical functioning among employed women from midlife to retirement. BMC Public Health 2019;19(1):1525.

Leinonen T, Pietiläinen O, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Martikainen P. Occupational social class and disability retirement among municipal employees – the contribution of health behaviors and working conditions. Scand J Work Environ Health 2011;37(6):464–472.

†Pietiläinen O, Laaksonen M, Lahelma E, Salonsalmi A, Rahkonen O. Occupational class inequalities in disability retirement after hospitalisation. Scand J Public Health 2018;46(3):331–339.

* Equal contribution
† Sub-study III has been previously included in the dissertation of Taina Leinonen (Leinonen 2014).

Väittelijän yhteystiedot:
olli.k.pietilainen@helsinki.fi 
 

DAQIn järjestämä seminaari Tiedekulmassa to 13.2.2020 klo 13-15

DAQI-tutkimusryhmä järjestää torstaina 13.2.2020 klo 13.00-15.00 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) seminaarin "Mental ill-health and the potential of web-based treatments". Tapahtumassa ovat puhujina DAQI-projektin johtaja, professori Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto), professori Ellenor Mittendorfer-Rutz (Karolinska Institutet, Ruotsi), Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, tohtori Pauliina Mattila-Holappa, professori Michael Donnelly (Queen’s University Belfast, Iso-Britannia) ja yliopistotutkija, dosentti Jouni Lahti (Helsingin yliopisto). Seminaariin voi ilmoittautua 9.2.2020 mennessä nettilomakkeella, joka löytyy Tiedekulman Facebook-tapahtumasivulta täältä. Lisäksi sivustolla on linkki, jonka kautta seminaaria voi seurata etänä. DAQI-projektia rahoittaa Suomen Akatemia, ja lisätietoa tutkimusprojektista löydät Helsinki Health Studyn nettisivuilta täältä.
 

DAQI-hanke etenee  

Helsinki Health Studyyn liittyvä DAQI-hanke etenee suunnitellusti. DAQIssa on kolme osaa, joista HUSin Mielenterveystalon Masennuksen nettiterapian vaikuttavuutta tutkivaa osiota on valmisteltu viimeisen vuoden ajan. Tänään 1.10.2019 alkaa tärkeä vaihe, sillä Työterveys Helsingin työterveyshoitajat ja sairaanhoitajat alkavat rekrytoida tutkimukseen osallistuvia masennusoireilevia 18–34 -vuotiaita työntekijöitä. Työterveyshoitajat ja sairaanhoitajat koulutettiin osallistujien rekrytointiin elo-syyskuun aikana. Masennusoireilevat nuoret työntekijät ovat keskeinen asiakasryhmä työterveyshuollon vastaanotoilla, joten DAQI-hanke koetaan erityisen ajankohtaisena ja tärkeänä. Lisätietoa DAQIsta täältä.
 

Telma-lehti 4.9.2019

Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti Telma esitteli Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palveluiden käyttö -tutkimuksen alustavia tuloksia sekä kertoi DAQI-tutkimuksesta. Artikkeliin on haastateltu DAQI:n johtajaa professori Anne Kouvosta sekä Helsingin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilää. Juttu on otsikoitu Nuori työntekijä masentuu, Helsinki ryhtyi vastatoimiin. Lue koko artikkeli täältä.
 

Työkuormitus, työ- ja toimintakyky -hankeraportti 2019

Helsinki Health Studyn tutkimushanke Työkuormitus, työ- ja toimintakyky: 20 vuoden seurantatutkimus ja kunta-alan työaltistematriisi  selvitti työolojen vaikutuksia ikääntyvien työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn muutoksiin. Lisäksi tarkasteltiin, miten sairauspoissaolot heijastuvat ikääntyvien työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn muutoksiin sekä millä tavoin työolot ja terveyskäyttäytyminen vaikuttavat näihin yhteyksiin. Hankkeessa kehitettiin ammattinimikkeisiin perustuva työaltistematriisi (HHS-JEM), jota hyödynnettiin Helsinki Health Studyn seuranta-aineiston ja kansallisten rekisteritietojen ohella. Tutkimushankkeen tulokset korostavat työn kuormitustekijöiden huomioimisen tärkeyttä ikääntyvien työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tarkemmat tiedot hankkeesta sekä tutkimustulokset ovat nähtävissä alla olevassa PDF-tiedostossa.

Jenni Ervasti, Anne Kouvonen, Mikko Laaksonen, Eero Lahelma, Jouni Lahti, Tea Lallukka, Olli Pietiläinen, Ossi Rahkonen, Minna Mänty. 2018. Työkuormitus, työ- ja toimintakyky. 20 vuoden seurantatutkimus ja kunta-alan työaltistematriisi. Työterveyslaitos, Tietoa työstä. ISBN 978-952-261-849-8 (painettu), ISBN 978-952-261-850-4 (pdf).
 

LL Anna Svärdin väitös pe 15.3.2019

LL Anna Svärd väittelee pe 15.3.2019 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Body weight and mental health: a follow-up study on health functioning and work disability”. Väitöstilaisuus järjestetään Meilahden kampuksella osoitteessa Haartmaninkatu 3 (Haartman-instituutti, luentosali 2). Vastaväittäjänä on professori Clas-Håkan Nygård (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ossi Rahkonen. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin painoindeksin ja myöhemmin ilmaantuvien mielenterveysongelmien välistä yhteyttä keski-ikäisillä työntekijöillä. Lisäksi tutkittiin painonmuutosta sekä painoindeksin ja mielenterveysongelmien yhteisvaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tulosten mukaan ylipaino ja lihavuus eivät yleisesti ottaen olleet yhteydessä psyykenlääkkeiden käyttöön. Ylipaino ja lihavuus eivät olleet yhteydessä myöskään huonoon psyykkiseen toimintakykyyn, vaikkakin yhteys lihavuuden, painonnousun ja huonon fyysisen toimintakyvyn välillä oli vahva. Lihavuus naisilla ja painonnousu ylipainoisilla miehillä oli yhteydessä mielenterveyshäiriöistä johtuviin sairauspoissaoloihin. Lisäksi ylipaino naisilla näytti olevan itsenäisesti yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeisiin sekä työkyvyttämyyseläkkeisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksista että mielenterveyshäiriöistä johtuen. Ylipaino ja painonousu olivat tutkitussa väestössä yleisiä.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa.

Väitöskirjaan kuuluvat osajulkaisut:

Svärd A, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. Obesity and psychotropic medication: a prospective register linkage study among middle-aged women and men. BMC Psychiatry 2016;16:185.

Svärd A, Lahti J, Roos E, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T, Mänty M. Obesity, change of body mass index and subsequent physical and mental health functioning: a 12-year follow-up study among ageing employees. BMC Public Health 2017;17:744.

Svärd A, Lahti J, Mänty M, Roos E, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. Weight change among normal weight, overweight and obese employees and subsequent diagnosis-specific sickness absence: a register linked follow-up study. Scand J Public Health 2018;1403494818802990.

Svärd A, Pipping, H, Lahti J, Mänty M, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka. Joint association of overweight and common mental disorders with diagnosis-specific disability retirement: a follow-up study among female and male employees. J Occup Environ Med 2018;60(11):979-984.

Väittelijän yhteystiedot:
anna.svard@helsinki.fi   
 

Kuka jaksaa töissä? -seminaari 11.10.2018

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston järjestämä Kuka jaksaa töissä? -seminaari järjestettiin torstaina 11.10. klo 12.30–15.45 kaupungintalon valtuustosalissa. Lämmin kiitos kaikille osallistujille! Seminaarissa esitettiin Helsinki Health Studyn keskeisiä tutkimustuloksia mukaan lukien uusimmat tulokset nuorten työntekijöiden työterveyspalvelujen käytöstä. Seminaarissa käytetyt esitysmateriaalit ovat nähtävissä alla olevassa PDF-tiedostossa.

 

LL, KTM Johanna Pekkalan väitös ke 27.6.2018

LL, KTM Johanna Pekkala väittelee ke 27.6.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Occupational class differences in sickness absence – Changes over time and diagnostic causes". Väitöstilaisuus järjestetään Meilahden kampuksella osoitteessa Haartmaninkatu 3 (Haartman-instituutti, luentosali 2). Vastaväittäjänä on dosentti Riitta Luoto (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ossi Rahkonen. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin Kelan sairauspäivärahalla korvattujen pitkien sairauspoissaolojen ammattiasemaeroja ja niiden ajallisia muutoksia sekä erojen taustalla olevia sairauksia koko työssäkäyvässä väestössä Suomessa. Päätuloksena havaittiin, että sairauspoissaolojen ammattiasemaerot ovat pysyviä ajassa niin sairausryhmittäin tarkasteltuna kuin kaikkien sairauksien osalta yhteensä. Sekä naisilla että miehillä työntekijäasemassa olevilla oli enemmän sairauspoissaoloja kuin alemmilla ja ylemmillä toimihenkilöillä tarkasteltaessa kaikkia sairauksia yhteensä. Maltillisesta vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta ammattiasemaerot säilyivät merkittävinä 1990-luvulta 2010-luvulle. Miehillä erot olivat vielä suuremmat kuin naisilla.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että ammattiasemaerojen suuruus vaihteli sairausryhmittäin. Erot olivat suurimmat tuki- ja liikuntaelinten sairauksista sekä vapaa-ajan tapaturmista johtuvista vammoista ja myrkytyksistä aiheutuneissa sairauspoissaoloissa.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa.

Väitöskirjaan kuuluvat osajulkaisut:

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E & Rahkonen O. Occupational class differences in long sickness absence: a register-based study of 2.1 million Finnish women and men in 1996–2013. BMJ Open 2017;7:e014325.

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E & Rahkonen O. Occupational class differences in diagnostic-specific sickness absence: a register-based study in the Finnish population, 2005–2014. BMC Public Health 2017;17:670.

Pekkala J, Rahkonen O, Pietiläinen O, Lahelma E & Blomgren J. Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class: a register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occup Environ Med 2018;75:296–302.

Suur-Uski J*, Pekkala J*, Blomgren J, Pietiläinen O, Rahkonen O, Mänty M. Long-term sickness absence due to breast cancer among Finnish women: a population-based study on occupational class differences during 2005–2013. Lähetetty arvioitavaksi.
* equal contribution

Väittelijän yhteystiedot:
johanna.pekkala@helsinki.fi
 

Helsingin henki -lehti 2/2018

Helsingin kaupungin henkilöstölehti Helsingin henki kirjoitti Helsinki Health Study -tutkimuksesta 23.5.2018 julkaistussa numerossaan. Juttu löytyy sivulta 26 alkaen otsikolla Eväitä hyvinvointiin.
https://issuu.com/helsinginhenki/docs/helsingin_henki_2-2018
 

Blogitekstejä sairauspoissaolojen sukupuoli- ja ammattiasemaeroista

Kelan Tutkimusblogissa on julkaistu pitkien sairauspoissaolojen sukupuoli- ja ammattiasemaeroja käsittelevät blogikirjoitukset. Kirjoituksissa esitellään tuloksia Helsingin yliopiston ja Kelan tutkimushankkeesta, jossa tarkasteltiin sairauspäivärahan saamisen väestöryhmittäisiä eroja Suomessa. 

Lue lisää Kelan Tutkimusblogista:

Pekkala J, Blomgren J, Lahelma E & Rahkonen O. Työntekijöillä enemmän pitkiä sairauspoissaoloja kuin toimihenkilöillä – erojen suuruus vaihtelee sairausryhmittäin. Kelan Tutkimusblogi 26.4.2018.

Jäppinen S, Blomgren J, Lahelma E & Rahkonen O. Pitkät sairauspoissaolot yleisempiä naisilla mutta pidempiä miehillä. Kelan Tutkimusblogi 13.4.2018.
 

Kiitokset syksyn 2017 kyselytutkimukseen osallistuneille!

Lahjakortit kyselyihin vastanneiden kesken on arvottu

Syksyn 2017 tutkimuskyselyihin vastanneiden kesken arvottiin yhteensä 10 kappaletta 200 euron arvoisia Superlahjakortteja. Viisi lahjakorteista arvottiin alle 40-vuotiaiden työntekijöiden kyselyyn ja viisi seurantakyselyyn vastanneiden kesken. Voitosta on ilmoitettu voittajille postitse kotiosoitteeseen.

Lämpimät onnittelut lahjakorttien voittajille ja suuret kiitokset kaikille kyselytutkimukseen osallistuneille!
 

Noora Kanervan tutkimus palkittiin liikuntatieteen päivillä

Noora Kanervan, Olli Pietiläisen, Ossi Rahkosen ja Jouni Lahden Helsinki Health Study -aineistolla tekemä tutkimus palkittiin Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017 järjestetyillä Liikuntatieteen päivillä parhaana käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena. Tutkimuksessa selvitettiin, lisäävätkö epäterveelliset elintavat lyhyistä (korkeintaan 2 viikon) sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia palkkakustannuksia. Tulosten perusteella kymmenen vuoden seurannassa useita epäterveellisiä elintapoja omaavien henkilöiden lyhyistä sairaspoissaoloista aiheutui työnantajalle n. 3 000 e suuremmat kustannukset verrattuna niihin, joilla epäterveellisiä elintapoja ei ollut. Yksittäisistä elintavoista erityisesti tupakointi lisäsi sairauspoissaolojen kustannuksia.
 

VTM Ansku Holstilan väitös pe 11.8.2017

VTM Ansku Holstila väittelee pe 11.8.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Changes in leisure-time physical activity, functioning, work disability and retirement – a follow-up study among employees". Väitöstilaisuus järjestetään keskustakampuksella osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, Auditorio 107. Vastaväittäjänä on dosentti Riitta Luoto (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ossi Rahkonen. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden muutosten yhteyttä tulevaan työ- ja toimintakykyyn sekä sitä, miten liikunta-aktiivisuus muuttui eläkkeellä siirryttäessä. Tulosten perusteella lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja alhaisempaan sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkeriskiin. Rasittava liikunta näyttäytyi erityisen hyödyllisenä suhteessa tuki- ja liikuntaelin syistä johtuvien sairaspoissaolojen ehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitoon. Mielenterveysperustaisten poissaolojen ja psyykkisen toimintakyvyn suhteen oli vähemmän merkitystä, oliko liikunta rasittavaa vai kohtuullista. Liikunta lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen, mutta lisäys oli lyhytkestoinen.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa. Lue Helsingin Sanomissa 8.8.2017 sähköisesti julkaistu uutinen väitöksestä täältä

Väitöskirjaan kuuluvat osajulkaisut:

Holstila A, Mänty M, Rahkonen O, Lahelma E & Lahti J. Changes in leisure-time physical activity and physical and mental health functioning: a follow-up study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2016 [Epub ahead of print].

Holstila A, Rahkonen O, Lahelma E & Lahti J. Changes in Leisure-Time Physical Activity and Subsequent Sickness Absence Due to Any Cause, Musculoskeletal, and Mental Causes. J Phys Act Health 2016;13:867–873.

Lahti J, Holstila A, Mänty M, Lahelma E & Rahkonen O. Changes in leisure time physical activity and subsequent disability retirement: A register-linked cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:99.

Holstila A, Mänty M, Rahkonen O, Lahelma E & Lahti J. Statutory retirement and changes in self-reported leisure-time physical activity: a follow-up study with three time-points. BMC Public Health 2017;17:528.

Väittelijän yhteystiedot:

ansku.holstila@helsinki.fi