Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus työn ja terveyden monitieteisestä tutkimuksesta. Tutkimusryhmämme jäsenten taustat ovat kansanterveystieteessä, lääketieteessä, epidemiologiassa, sosiaalitieteissä, ravitsemustieteessä, kauppatieteessä ja terveystieteissä.

Alta löydät tutkimusryhmämme jäsenet ja yhteystiedot. Tutkimusryhmän tavoitat myös sähköpostiosoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi. Opinnäytetöihin (väitöskirja, lääketieteen syventävien opintojen tutkielma, maisterintutkielma) ja tutkimusyhteistyöhön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimuksen johtajaan, professori Tea Lallukkaan, tai varajohtajaan, professori Anne Kouvoseen.

 

HHS_ryhmä_kuva1m2

Pi Fagerlund

Tohtorikoulutettava
LL

pi.fagerlund@helsinki.fi

Jaakko Harkko

Tutkijatohtori
YTM, VTT

jaakko.harkko@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Noora Heinonen 

Tohtorikoulutettava
TtM
noora.a.heinonen@helsinki.fi

Aapo Hiilamo 

VTM
aapo.hiilamo@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anna Huttu 

Tohtorikoulutettava
LL

anna.huttu@helsinki.fi

Noora Kanerva

ETM, FT, dosentti
noora.kanerva@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anni Karjala 

Tohtorikoulutettava
LL

anni.karjala@helsinki.fi

Eero Lahelma

Emeritusprofessori
VTT

eero.lahelma@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jouni Lahti

Yliopistotutkija
TtM, FT, dosentti
jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Elina Mauramo

VTM, FT
elina.mauramo@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Minna Mänty

Fysioterapeutti, TtT, dosentti
minna.manty@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Hil­la Nordquist

Työterveyshoitaja, TtM, FT, dosentti 
hilla.nordquist@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa 

Olli Pietiläinen

Tutkijatohtori, datamanageri
VTM, FT

olli.k.pietilainen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Kustaa Piha

KTM, VTM, LT
kustaa.piha@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Ossi Rah­ko­nen

Emeritusrofessori
VTT

ossi.rahkonen@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Eira Roos

LT
eira.roos@fimnet.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Jatta Salmela

Tutkijatohtori
TtM, ETM, FT
jatta.salmela@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Aino Salonsalmi

LT
aino.salonsalmi@helsinki.fi

Julkaisut ylisopiston tutkimusportaalissa

Johanna Suur-Uski 

Tohtorikoulutettava
LL

johanna.suur-uski@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Anna Svärd

LT
anna.svard@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Lina Udd-Granat

LT 
lina.udd@helsinki.fi

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Hel­sin­gin yliopisto, val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Yli­opis­ton­leh­to­ri Han­na Kont­ti­nen

Pro­fes­so­ri Pek­ka Mar­ti­kai­nen

Pro­fes­so­ri Kar­ri Sil­ven­toi­nen

Elä­ke­tur­va­kes­kus

Do­sent­ti Mik­ko Laak­so­nen

Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kus

Do­sent­ti Eva Roos

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos

Do­sent­ti Jen­ni Blomgren

Syö­pä­re­kis­te­ri

Pro­fes­so­ri, ti­las­to­joh­ta­ja Jan­ne Pit­kä­nie­mi

Tam­pe­reen yliopisto, yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Pro­fes­so­ri Sami Pir­ko­la

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos

Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Sa­ka­ri Kar­vo­nen

Työ­ter­veys­lai­tos

Dosentti Jenni Ervasti

FT Johanna Kausto 

Do­sent­ti Päi­vi Lei­no-Ar­jas

Dosentti Rahman Shiri

Hel­sin­gin kau­pun­ki

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä

Henkilöstön kehittämispäällikkö Manna Torvinen

Työterveys Helsinki

Toimitusjohtaja Tiina Pohjonen

Ylilääkäri Eevamaija Tuovinen

HUS

Linjajohtaja Jan-Henry Stenberg

Ja­pa­ne­se Ci­vil Ser­vants Stu­dy (Uni­ver­si­ty of To­y­ama, Ja­pa­ni)

Professori Michikazu Sekine

Whi­te­hall II -tutkimus (Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don, Iso-Bri­tan­nia)

Professori Mika Kivimäki

Professori Michael Marmot

Laura Aikomus (Pääkkö)

TtM

Akseli Aittomäki

LK (väit.)

Peija Haaramo

VTM, FT

Peppi Haario

ETM, FT

Sanni-Sandra Hellman 

VTM  

Ans­ku Hols­ti­la

VTM, FT

Sauli Jäppinen

VTM

Karoliina Koskenvuo

VTM, FT, dosentti

Hanna Laine

VTM, PsM

Tina Loman

ETM, FT

Johanna Pekkala

KTM, LT

Simo Raittila 

VTM 

Peppiina Saastamoinen

THM, FT