Uuden tiedon klubi

Uuden tiedon klubi

 

Uuden tiedon klubi pitää sinut ajan hermolla tieteen maailmasta. Klubilla Helsingin yliopiston tutkijat nousevat Tiedekulman lavalle kertomaan tuoreimmasta tutkimuksestaan.

Seuraa esityksiä livestriimin välityksellä tai katso jälkeen päin Tiedekulman YouTube-kanavalta. YouTubesta löydät myös kaikki aiemmat Uuden tiedon klubi -esitykset.

Katso Uuden tiedon klubin aiemmat ohjelmat syksyltä 2020, keväältä 2020, syksyltä 2019, keväältä 2019 ja vuodelta 2018.

Uuden tiedon klubi järjestetään ti 2.11.2021 ja ti 7.12.2021. Vuoden 2021 Uuden tiedon klubit ovat osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa.

Tutkimusretkellä metsäsuhteisiin

“Tutkimusryhmämme selvittää, millaisia metsäsuhteita suomalaisilla on. Metsäsuhteilla tarkoitamme metsää koskevia arvoja, tunteita, toimia ja instituutioita – kaikkea sitä, millä määritämme metsää ja siihen kohdistuvaa toimintaa. Metsäsuhteet ovat muuttuneet ja monipuolistuneet, kun esimerkiksi metsän virkistys-, terveys- ja itseisarvot ovat haastaneet metsien taloudellista käyttöä. Arviomme mukaan metsäsuhteiden ymmärtäminen ja tunnistaminen auttavat ennakoimaan ja ymmärtämään metsien käyttöön liittyviä kiistoja ja konflikteja.”

Jaana Laine (@laine_jaana) työskentelee talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtorina valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen asiantuntemuksensa sijoittuu metsä- ja yhteiskuntatieteiden risteykseen.

Katso Jaana Laineen esitys YouTubessa

Talvehtimiskäyttäytyminen muuttuvassa ilmastossa

“Tutkimuksessani tarkastelen talvehtimisen ajoittamiseen liittyvää vaihtelua täpläverkkoperhosen Ahvenanmaan populaatiossa. Tutkimukseni tavoitteena on sekä selvittää vaihtelua ylläpitäviä tekijöitä että tarkastella ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia talvehtimiskäyttäytymiseen. Koska ilmastonmuutos tulee muuttamaan ympäristöolosuhteiden ja vuodenaikojen välistä suhdetta, tulee talvehtimiskäyttäymisellä ja siinä havaittavalla vaihtelulla olemaan merkittäviä vaikutuksia eliöiden selviytymiselle muuttuvassa ilmastossa.”

Aapo Kahilainen (@a_kahilainen) työskentelee apurahatutkijana bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut populaatioiden sisäisestä vaihtelusta ja sen merkityksestä ympäristönmuutokseen sopeutumisessa.

Katso Aapo Kahilaisen esitys YouTubessa

Pohjanmaan ruotsinkieliset tietäjät

“Tutkin Suomen rannikkoalueen, erityisesti Pohjanmaan, ruotsinkielisiä tarinoita tietäjistä, jotka käyttivät yliluonnollisia voimia muun muassa parantamiseen ja kadonneiden esineiden löytämiseen. Arkistoaineiston perusteella tietäjäperinne oli voimissaan ruotsinkielisessä yhteisössä vielä 1900-luvun alussa. Tietäjien toimia pidettiin syntinä ja jopa vaarallisina, mutta siitä huolimatta heidän puoleensa käännyttiin sairauden iskiessä tai rakkauden etsinnässä.”

Karolina Kouvola (@KarolinaKouvola) on uskontotieteen väitöskirjatutkija humanistisessa tiedekunnassa. Suomalainen tutkimus on aiemmin keskittynyt suomalaisten ja karjalaisten tietäjien tutkimukseen, jolloin ruotsinkielisten tietäjien tutkimus on jäänyt katvealueeseen. Tutkimuksessaan Karolinaa innostavat ihmiset ja yhteisöt tarina-aineistojen takana.

Katso Karolina Kouvolan esitys YouTubessa

Uuden tiedon klubi esiintyjät 9.3.21

Jaana Laine (kuvaaja: Jari Laine), Aapo Kahilainen, Karolina Kouvola

Taivaalla opittua. Ilmailu ja turvallisuusajattelun kehittyminen

“Analysoin tutkimuksessani kaupallisen ilmailun turvallisuusajattelun kehittymistä. Lähtökohtana on matkustajalentämisen sata vuotta kestänyt historia: alkuaikojen riskialttiista toiminnasta on muodostunut ultraturvallisuuden kriteerit täyttävä matkustusmuoto. Ilmailun turvallisuusmalleja on menestyksellisesti sovellettu muun muassa leikkaussalien vaativassa ympäristössä. Samoin ilmailu on opettanut, kuinka turvallinen toiminta edellyttää virheiden avointa tunnustamista ja niiden kautta oppimista. Yhä autonomisemman teknologian maailmassa ihmisen erityinen osa on poikkeustilanteiden hallinta ja mielikuvituksen kautta tapahtuva riskien ennakointi. Ne ovat olennainen osa turvallista lentämistä.”

Raine Haikarainen on sosiaalietiikan tutkijatohtori teologisessa tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut teknologiaeettisistä kysymyksistä ja harrastaa itsekin ilmailua. Tällä hetkellä hän toimii Strategisen tutkimuksen neuvoston ETAIROS-hankkeessa, jossa tutkitaan tekoälyn eettistä käyttöä. 

Katso Raine Haikaraisen esitys YouTubessa

Extreme metal music as religious and political transgression in Iran and Saudi Arabia

“This study examines the development of extreme metal music in Iran and Saudi Arabia. I investigate if musicians and audiences in two states that closely monitor cultural consumption perceive this music as religiously transgressive and as an instrument for political and social change. The study will provide a contemporary analysis of how popular culture can be used to rebel and impact political and religious orientations in conservative Muslim countries.”

Pasqualina (Paky) Eckerström is a doctoral student in the Study of Religion, Faculty of Arts. Having worked as a music journalist for many years, her interest in music has crossed paths with her love for social and cultural studies.

Watch Paky Eckerström's presentation on YouTube