Tutkimushenkilöstö

Koonti oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoista. Henkilöiden nimet ovat linkkejä heidän tarkempiin tietoihinsa.
Helsingin yliopiston Henkilöhaku ja yhteystiedot
Tiedekunnan yhteystiedot

Professorit
Antti
Aine
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Urheiluoikeus

VA
Vesa
Annola
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Ellen
Eftestøl
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Ruotsinkielinen siviili- ja kauppaoikeuden professori

DF
Dan
Frände
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

rikosoikeus, prosessioikeus

Marjaana
Helminen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Vertailevan vero-oikeuden professori

MH
Mika
Hemmo
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

siviilioikeuden professori

Jaakko
Husa
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tutkin ja opetan useita eri oikeustieteen osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat vertaileva oikeustutkimus ja sen teoria sekä metodologia, globalisoituva oikeus, oikeuden kielet, valtiosääntötutkimus, vertaileva oikeushistoria sekä oikeuskulttuuri.

Olen jäsen useassa oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnassa (opetus, tutkimus, tohtoriohjelma, Global Governance Law) sekä Helsinki University Pressin toimituskunnan jäsen.

Timo
Kaisanlahti
työelämäprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: Tilinpäätösoikeus, oikeustaloustiede

Jukka
Kekkonen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: oikeushistoria, roomalainen oikeus, vertaileva historian- ja yhteiskuntatutkimus, oikeusvaltion periaatteet ja historia, kriisit ja oikeus

Jan
Klabbers
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: kansainvälinen oikeus

Kai
Kokko
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Ympäristöoikeus, kestävyysoikeus

Päivi
Korpisaari
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Olen viestintäoikeuden professori, jonka toimenkuvaan kuuluu viestintä- ja informaatio-oikeutta koskeva tutkimus ja opetus. Asiantuntemukseeni kuuluvat sananvapaus ja yksityiselämän sekä kunnian suoja, sananvapausrikokset, sananvapauden käyttöön kuuluva korvausvastuu sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. Olen tutkinut myös työntekijän sananvapautta ja lojaliteettivelvollisuutta sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta. Perus- ja ihmisoikeuksien sekä eurooppaoikeuden tulkintavaikutus luonnollisesti on olennainen osa viestintä- ja informaatio-oikeudellista tutkimusta.

Olen johtanut Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa yhteiskunnassa -tutkimusprojektia, TEKESin rahoittaman MyGeoTrust -projektin mobiililaitteiden paiikannuspalveluita koskevan tutkimuksen oikeudellista tutkimusta sekä Suomen Akatemian rahoittaman satelliittipaikannusta ja sen häirintää koskevan INSURE-projektin oikeudellista tutkimusta. Aloitimme vast ikään Business Finlandin rahoittaman Neutral Host Pilot -tutkimushankkeen, jossa johdan datan kerämiseen ja hyödyntämiseen (tietosuoja), taajuussääntelyyn ja kilpailuoikeudellisiin näkökohtiin keskittyvää oikeudellista tutkimusta. Tutkimukseni kohteena on myös se, voidaanko sääntelyllä vähentää yksilöön kohdistuvaa vihapuhetta tai lieventää sen vaikutuksia.

Olen Opettajien akatemian jäsen, tiedekuntamme inspehtori, tiedekuntaneuvoston jäsen ja Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja. Toimin myös tiedekunnan työhyvinvointityöryhmän puheenjohtajana.

Harrastan tennistä, beach volleyta, kuntosalilla käyntiä, musiikkia ja lukemista sekä koiran kanssa lenkkeilyä.

Tieteenalat: viestintäoikeus, informaatio-oikeus, vahingonkorvausoikeus, rikosoikeus, perus- ja ihmisoikeudet

Toomas Kaarel
Kotkas
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta

Tutkimukseni kohdistuu erityisesti sosiaalioikeuteen. Opetan hallinto-oikeutta ja hallintoprosessioikeutta.

Tuomas
Lehtinen
työelämäprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Työelämäprofessori (asianajajaoikeus)

Päivi
Leino-Sandberg
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Päivi Leino-Sandberg is Professor of Transnational European Law, University of Helsinki, and the Director of its Master's Programme in Global Governance Law. She is Deputy Director of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights where she currently leads two research projects relating to the use of legal expertise in EU law making, transparency and participation. She specializes in EU institutional and constitutional law, and has published in the areas of European administrative law, Economic and Monetary Union and EU external relations.

Pia
Letto-Vanamo
tutkimusjohtaja
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

dekaani; tieteenalat: oikeushistoria, oikeusvertailu

Susanna
Lindroos-Hovinheimo
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Muut yhteiskuntatieteet

Tieteenalat: eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus, oikeusteoria

Tuula
Linna
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Prosessioikeus, insolvenssioikeus, kestävyystiede

UL
Ulla
Liukkunen
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Sakari
Melander
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Varadekaani (opetusasiat); tutkimusalat: rikosoikeus.

Pages

Apulaisprofessorit
Dorota
Gozdecka
apulaisprofessori, toinen kausi
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

I am an Associate Professor working at the Faculty of Law and with the INEQ initiative. My research focuses on the issues of exclusion of different legal subjects through law and its interpretation. My main research areas are legal theory, human rights law, feminist theory and law and the humanities.

Ida
Koivisto
apulaisprofessori, toinen kausi
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Hallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus, global administrative law

Heikki
Marjosola
apulaisprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: rahoitusoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, esineoikeus, EU-oikeus, oikeustaloustiede

Jari
Murto
apulaisprofessori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: työoikeus, sosiaalioikeus

Yliopistonlehtorit
Dan
Helenius
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: rikosoikeus ja prosessioikeus

Ari
Hirvonen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Filosofia

Oikeusfilosofian ja oikeusteorian dosentti

Yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtaja

Tieteenalat: oikeusteoria, oikeusfilosofia, oikeus- ja yhteiskunta, filosofia, psykoanalyysi, estetiikka.

HL
Heidi
Lindfors
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: insolvenssioikeus, prosessioikeus

Tapani
Lohi
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: perheoikeus ja jäämistöoikeus

Juli
Mansnérus
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Lääkintä- ja bio-oikeuden tutkijatohtori. Opetan lääkintä- ja bio-oikeuden, immateriaali- ja kuluttajaoikeuden sekä eurooppaoikeuden kursseilla. 

Liisa
Nieminen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tieteenalat: lääkintä- ja bio-oikeus, valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeus, oikeus ja sukupuoli, perus- ja ihmisoikeudet

Jaana
Norio
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: vakuutusoikeus, kuluttajaoikeus

Ukri
Soirila
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet, oikeusteoria
Research areas: International law, human rights, legal theory

Hannele
Tolonen
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa
Tieteenala Oikeustiede

Tieteenalat: prosessioikeus, perheoikeus, lapsioikeus

Kristiina
Äimä
yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tutkijatohtorit
EA
Enni
Ala-Mikkula
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Shakila
Bu-Pasha
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Massimo
Fichera
akatemiatutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

I research and teach in the area of legal theory, with particular emphasis on constitutional theory, EU law and the notion of transnational law.

Alexander
Gurkov
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Maarten
Hillebrandt
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Valtio-oppi, hallintotiede

Maarten Hillebrandt is postdoctoral researcher at the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights where he is involved in a research project on the transparency of EU decision making. He specializes in EU institutional law and politics, and has published on government transparency policy and theory in and beyond the EU. He has previously held positions at the Faculty of Sociology, Bielefeld University, and the Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), University of Amsterdam. In addition, he has been a visiting fellow at the Research Centre for the Analysis of Governance and Public Policy in Europe (LAGAPE), University of Lausanne, and the Centre for European Research (CERGU), Gothenburg University. In 2017, he defended a dissertation on the historical development of the access to documents policy of the Council of the EU at the University of Amsterdam. This dissertation was subsequently awarded the annual Van Poelje Prize for the best dissertation in the field of public administration in the Netherlands and Flanders. Maarten's research interests include the policy and politics of information, transparency theory, EU institutional politics, socio-legal research, and informality. In the Academy of Finland-funded research project Transparency in the EU - From Reaction to Manifesto (TrUE, 2017-2021), Maarten focusses on the transparency policy of the Council of the EU and the institutional and social environment in which it comes about.

KK
Kristiina
Koivukari
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Heli
Korkka-Knuts
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin rikosoikeutta, ja keskityn erityisesti yhtiöiden rikosoikeudelliseen vastuuseen sekä liiketoiminnan kestävyyteen.


Visa Anton Julius
Kurki
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Toimin Suomen Akatemian tutkijatohtorina oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin ja opetan varsinkin oikeusteoriaa ja -filosofiaa sekä eläinoikeutta. Opetuskielinäni ovat suomi, ruotsi ja englanti.

FL
Fernando
Losada Fraga
akatemiatutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Beata
Mäihäniemi
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

tutkijatohtori, oikeus ja digitalisaatio, kilpailuoikeus, Legal Tech Lab

RN
Riku Jonni Petteri
Neuvonen
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede, Media- ja viestintätieteet
Tiina
Paloniitty
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Tutkijatohtori sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa että HELSUS:issa, kestävyystieteen instituutissa.

BS
Beatrice
Schutte
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Postdoctoral researcher on the project ‘Damages liability for AI-related harm, a European perspective’

Milka
Sormunen
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


JT
Jaakko Olavi
Taipale
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Sosiologia
Antti
Talonen
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Pratyush
Upreti
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Freek
Van der Vet
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Sosiaalitieteet

Dr. Freek van der Vet is a University Researcher at the University of Helsinki's Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights. He is the PI of the "Toxic Crimes" research group on legal activism against wartime environmental destruction (funded by the Academy of Finland and Kone Foundation). You may find more about the project here: https://www.helsinki.fi/en/erik-castren-institute/toxic-crimes-legal-adv.... Furthermore, his research focuses on strategic litigation in international courts, legal mobilization under authoritarianism, and the protection of human rights defenders. His academic work has appeared in Law & Society Review, Europe-Asia Studies, The International Journal of Human Rights, Social & Legal Studies, Human Rights Review, and the Review of Central and East European Law, among others. He is part of the international network "ActInCourts" (Activists in International Courts), an emerging international network of human rights practitioners and scholars who work on the involvement of NGOs and lawyers at international courts around the world. The project is funded by a Canadian Social Sciences and Humanities Research Council Partnership Development Grant. You may find more about our project here: https://lmic.arts.ubc.ca/

Juha
Vesala
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Research fields: competition law, intellectual property law, technology law

YZ
Yi
Zheng
tutkijatohtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Kansantaloustiede

Tohtorikoulutettavat
JA
Julia
Ahlfors
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
DB
Dennis
Brouwer
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
MG
Maximilian
Granroth
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
JH
Jenni Maria
Hakkarainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Miikka
Hiltunen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


MH
Maximilian
Huemer
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
SH
Salla Katriina
Hyvönen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
TH
Tomi
Hämäläinen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Filosofia, Oikeustiede

Tieteenalat: oikeusfilosofia, oikeusteoria, oikeudellinen argumentaatio, filosofia, etiikka

TK
Tuulia
Karjalainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Tero Tuomas
Kivinen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


TK
Tone
Knapstad
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
Veera
Koponen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Kirjoitan väitöskirjaani Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusprojektissa Eläimet hyvinvointiregiimissä: eläinoikeuden teoria ja yleiset periaatteet. Pro gradu -tutkielmani kirjoitin aiheesta Tarpeettomuuden kriteeri kiellossa tuottaa tarpeetonta kärsimystä eläimelle.

Avainsanat: eläinsuojelulaki, eläinten hyvinvointilaki, eläinten juridinen asema, eläinten perusoikeudet, eläimet valtiosääntöoikeudessa, tarpeettoman kärsimyksen tuottamisen kielto

Henna Liisa
Marjosola
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede


Teemu
Matikainen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa
Tieteenala Oikeustiede


PM
Parvathi
Menon
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
KM
Ketino
Minashvili
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
MM
Marlon
Moilanen
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
OP
Outi Riikka
Penttilä
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
MP
Mari Anniina
Pihalehto
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede
PP
Pekka
Pohjankoski
tohtorikoulutettava
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

VT, LL.M. (Harvard), Esq. (N.Y.), apurahatutkiija / tohtorikoulutettava, oikeustieteellinen tiedekunta. Tutkimusalueet: EU-oikeus, kansainvälinen yksityisoikeus, kansainvälinen oikeus.

Pages