Tutkimus

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehtävä perustutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Tutkimme puhdasta matematiikkaa ja tieteen syvimpiä kysymyksiä, minkä lisäksi suuri osa tutkimuksestamme keskittyy ratkaisemaan aikamme suuria globaaleja haasteita.

Tiedekunnalla on neljä tutkimuksen painoalaa: Globaali muutos: havainnoista ymmärrykseen ja tekoihin, Kestävän kehityksen ratkaisut, Datasta ymmärrykseen sekä Aine ja säteily maailmankaikkeudessa. Saatuja tutkimustuloksia viedään aktiivisesti yhteiskuntaan yhteistyössä julkisten ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä eri kokoisten yritysten kanssa. Avoin tiede luo myös uudenlaisia tutkimusyhteistyö- ja verkostomahdollisuuksia.

Yksi tieteellisen tutkimuksen perusedellytyksistä ja laadun mittareista on siihen myönnetty ulkopuolinen rahoitus. Tiedekunnassa toimivat tutkijat ja tutkimusryhmät ovat menestyneet erinomaisen hyvin kilpailluimman tutkimusrahoituksen hankinnassa (Suomen Akatemian huippuyksiköt, Akatemiaprofessuurit, ERC-rahoitukset jne.).

Tutustu tutkimukseen

Tutustu tutkijoihin