Meri Norola

Meri Norola

Meri Norola on poliittisen maantieteen väitöskirjatutkija. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee suomalaisten yliopistojen aluevaikutusta - etenkin kaupunkitoimijoiden ja yliopistotoimijoiden välistä vuorovaikutusta. Hän on kiinnostunut myös yliopistojen kolmannesta tehtävästä, strategisesta johtamisesta yliopistoissa sekä korkeakoulutukseen liittyvistä aluepolitiikan kysymyksistä. Meri on opettanut erityisesti kvalitatiivisten menetelmien kursseilla. Vuonna 2018 Meri Norola työskentelee Urbaanit yhteiskehittämisen mallit -hankeessa.