Hyödylliset linkit

aineiston hallinta ja suunnittelu

tutkimusasetelmat ja aineiston keruu

aineiston kuvailu

hypoteesin testaus / kuinka valita ja suorittaa tilastollinen testi

testejä, jotka vertailevat keskiarvoja

riippuvuuksien arviointi

tilasto-ohjelmistot

sanastot