Konsultointi

Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu e-lomakkeella, jotta konsulteilla on etukäteen mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksesta. (Huomaathan, että jos avuntarpeella on tiukka deadline (esimerkiksi apurahahakemus), kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin. Apurahahakemus- ja muut vastaavat deadlinet voivat ruuhkauttaa palvelua, vaikka konsulttimme tekevät parhaansa auttaakseen kaikkia ajoissa.) Palvelun sähköpostiosoite on biostat-consult(at)helsinki.fi.

Palvelussa tarjotaan biostatistiikan konsultointia tutkimusprojektien suunnitteluun (mm. koesuunnittelu, voimalaskelmat), neuvontaan analysoinnissa (mm. tilastollisen analyysimenetelmän valinta ja neuvonta analyysin toteutuksessa tilasto-ohjelmistolla), tulosten tulkinnassa, raportoinnissa ja julkaisussa. Palvelu on luonteeltaan neuvovaa ja tarkoituksena on, että tutkijat pääsääntöisesti analysoivat itse aineistonsa. Tutkijoilta odotetaan vähintään auttavaa tuntemusta jonkin tilasto-ohjelman käytöstä, koska konsultointiaika on rajallista. Jos kokemusta ei ole lainkaan, kannattaa suunnata kursseille, joista ilmoitellaan mm. Kurssit ja tapahtumat, sekä Hyödylliset linkit-välilehdillä. Huomioithan, että palvelun edellytyksenä on, että tutkija perehdyttää statistikon riittävällä laajuudella ja tarpeellisilta osin tutkimuksensa yksityiskohtiin.

Palvelu on toistaiseksi ilmainen.

kohderyhmä

Biostatistiikan konsultointipalvelu on suunnattu ensisijaisesti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tutkijoille ja tutkimusryhmille. Palvelua voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille.

toimintaperiaatteet

Mikäli toimeksiannon toteuttaneen konsultin panos on ollut merkittävä tieteelliseen julkaisuun esimerkiksi suunnittelun, analyysien, tulosten tulkinnan tai julkaisun osien kirjoittamisen muodossa, on luonnollista ja oletettavaa, että hänet merkitään yhdeksi julkaisun tekijöistä. (ks. esim. International Committee of Medical Journal Editors)

Konsultointipyynnöt käsitellään e-lomakkeen tulojärjestyksessä ja asetetaan jonoon kiireellisyyden ja priorisointistatuksen mukaan. Tehtävien priorisoinnissa suositaan mahdollisimman aikaisessa tutkimusprojektin vaiheessa alkaneita toimeksiantoja, koska näissä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen.