His­to­ria

Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja ja korkeatasoinen historia-alan tutkimusyhteisö, jonka perinteet juontavat juurensa Turun akatemian perustamisesta (1640) asti. Tutkimusaiheet ovat maantieteellisesti, ajallisesti ja temaattisesti monipuolisia. Historian tutkijat julkaisevat paljon sekä kansainvälisesti että kotimaisilla kielillä, ja monet osallistuvat ahkerasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Historian tutkimuksellisia painopisteitä Helsingin yliopistossa ovat:

 • Aatehistoria, erityisesti länsimaisen poliittisen ajattelun historia
 • Kulttuurihistoria, kuten tapojen, normien ja rituaalien historia
 • Sosiaalihistoria, esimerkiksi hyvinvointivaltion historia
 • Poliittinen historia ja poliittisen kulttuurin historia
 • Eurooppalainen kaupunkihistoria
 • Taloushistoria sekä yritysten ja yhteiskunnan väliset suhteet
 • Kansallinen ja kansainvälinen historiakulttuuri
 • Ympäristö- ja ilmastohistoria
 • Vallan ja väkivallan historia
 • Keskiajan historia, erityisesti tekstitutkimus ja oppineiden historia
 • Merihistoria.
Niklas
Jensen-Eriksen
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Laura
Kolbe
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

HM
Henrik
Meinander
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

HM
Heikki
Mikkeli
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

MP
Markku
Peltonen
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

JS
Juha
Siltala
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Sosiologia