Elokuva- ja televisiotutkimus

Tärkeinä kysymyksinä esiin nousevat elokuvan ja television roolit yhteiskunnallisina ja historiallisina ilmiönä. Teoreettiset lähtökohdat tutkimukselle ovat toisaalta kognitiivisessa elokuvatutkimuksessa ja formalistisessa  analyysissä, toisaalta hermeneutiikassa ja sosiaalisessa konstruktivismissa.