Opiskelijaksi

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta sekä huolehtii alan tieteellisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen (eläinlääketieteen kandiohjelma) että eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon (eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma).

Opintojen aikana opiskelija hankkii valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.

Opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi Viikin kampuksella, mutta tuotantoeläinlääketieteen opintoja suoritetaan myös Mäntsälän Saarella.

Tiedekunnan koulutus on kansainvälisesti arvioitu ja hyväksytty (European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Katso tietoa arvioinnista ja tiedekunnan raportit.

One Health - Yhteinen terveys -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: Eläimet ja ihmiset jakavat terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa.