One Health -tutkimus

HOH Helsinki One Health on tuore ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tutkimusteemat:

  • Ruokaturvallisuus
  • Translationaalinen terveyteen liittyvä tutkimus lajienväliset tautimallit
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi

HOH Helsinki One Health -verkoston tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa, ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien sairauksien periytymistä ja vaikutuksia eläinten hyvinvointiin.

Yhteinen terveys – One Health – on eläinlääketieteen tutkimuksen painopiste.

Kotieläinten ja ihmisten perimä on pitkälti jaettu ja yhteinen, esimerkiksi ihmisen ja koiran perimä on 96-prosenttisesti identtinen – tämä on pohjana tulevien vuosien geneettisiä sairauksia ja terveyttä sekä fysiologiaa, käyttäytymistä, yksilöllisiä ominaisuuksia ja elämää tutkivalla eläinlääketieteen tieteenalalla.

Eläinten ja ihmisten aineenvaihdunnalliset ja mikrobiologiset ulottuvuudet kohtaavat arkielämässä; bakteerit, virukset ja parasiitit voivat levitä ihmisistä eläimiin ja elintarvikkeisiin ja päinvastoin. Diabetes on ongelma sekä eläimillä että ihmisillä – aineenvaihdunnallinen malli on samanlainen. Esimerkiksi yhteisistä tartunnanaiheuttajista käyvät syötävän lihan mukana tarttuvat Trichinella–suvun loiset, perheen koiran ja ihmisen jakama ihotulehduksen aiheuttajaorganismi Microsporum canis sekä viruksista influenssaviruksen (muun muassa A(H1N1)) levittämät hengitysteiden sairaudet. Näiden sairauksien epidemiologia eli tautien syntyä tutkiva tieteenala ja epigenetiikka (DNA:n ja RNA:n ulkopuolinen perinnöllisen tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle) ovat yhteinen terveys -ajattelun keskiössä.

Mikrobilääkeresistenssissä ja sen leviämisessä on keskeisessä roolissa lääkkeille, yleensä antibiooteille, vastustuskykyisten mikrobien leviäminen ihmisestä eläimeen ja eläimestä ihmiseen (ESBL-bakteerikannat).

Eläinperäiset elintarvikkeet ja niiden mukana mahdollisesti eläimistä ihmisiin leviävät sairaudet ovat keskeinen osa eläinlääketieteellistä tutkimusta. Pellolta pöytään -ajattelu on jo osoittanut voimansa sillä tulevina vuosina alkutuotannon, elintarvikehygienian ja ruuan tutkijat tulevat suunnittelemaan menestyneimmät ja vaikuttavimmat tutkimushankkeensa yhdessä.

Eläinten ja ihmisten ympäristössä ihmisen, elämän ja maapallon vuorovaikutuksessa syntyvät terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat myrkylliset aineet uhkaavat yhtäläisesti ihmis- ja eläinkuntaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa biologisesti sekä eläimiin että ihmisiin. 

Yhteinen terveys (One Health) on siksi valittu tiedekunnan uudeksi painopisteeksi  – kaksi aiempaa painoalaa, eläinten ja ihmisten terveys ja hyvinvointi sekä translationaalinen eläinlääketiede, sulautuvat näin yhdeksi vahvaksi tutkimuksen painopisteeksi.