Diagnostiktjänster

Veterinärmedicinsk patologi och parasitologi tillhandahåller diagnostiska tjänster. De diagnostiska tjänsterna innehåller obduktion och utredning av dödsorsak för husdjur, histopatologisk undersökning av vävnadsbiopsier och tolkning av cytologiska prover. Obs. man kan få utlåtanden på engelska, vi översätter på begäran.

Ytterligare information om diagnostiktjänster vid Veterinärmedicinska fakulteten finns på finska.

 

Patologia ja parasitologia