Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa

Forskningen och undervisningen vid avdelningen för livsmedelshygien behandlar bakterier, virus och toxiner som sprids via livsmedel, djur, vatten och miljön och orsakar sjukdomar hos människan, och bakterier som gör maten skämd och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Forskningen som bedrivs vid avdelningen har konstaterats hålla hög kvalitet i internationella utvärderingar.

Undervisningen vid avdelningen består av fem ämnen: livsmedelshygien, miljöhälsa, köttbesiktning och slakterihygien, livsmedels- och miljötoxikologi och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Undervisningen är tätt sammanlänkad med undervisningsinnehållen vid avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper och de kliniska avdelningarna.