Forskning

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välmående och säkrande av livsmedelssäkerheten. I Finland är fakulteten den främsta experten på veterinärmedicin både inom forskning och undervisning.

Forskningen vid Veterinärmedicinska fakulteten håller hög internationell kvalitet. Den mångvetenskapliga forskningen möjliggör forskningssamarbete mellan olika områden både inom och utanför fakulteten.