StarT stöder mångvetenskapligt projektstuderande

StarT

Nätverket LUMA-center Finland har tillsammans med sina samarbetspartners startat aktivitetsmodellen StarT för att stöda förverkligandet av mångvetenskapliga inlärningshelheter och temastudier i enlighet med den nya läroplanen. StarTs verksamhet riktar sig främst till lärogemenskap inom småbarnsfostran, grundutbildningen och andra stadiets utbildning. Lärogemenskapens barn och unga bildar team som förverkligar de mångvetenskapliga inlärningsprojekten. Som stöd i verksamheten har de bland annat materialen och tipsen i den öppna StarT-materialbanken.

Nätverket LUMA-center Finland uppmuntrar till mångvetenskapliga projektbaserade studier genom att organisera StarT-evenemang. Genom att rapportera om inlärningsprojekt eller om lärogemenskapets goda undervisningspraxis får man chansen att delta i de regionala StarT-festivalerna och den internationella StarT-galan

StarTs webbplats hittar du mera information om verksamheten, samt intressanta nyheter och material!

 

Välkommen med till våren 2021 start-festival!

Undersöker ni naturen i er näromgivning, bygger ni flygande manicker i skolan eller kodar ni nya applikationer? Har ni i klubben tagit reda på hur stort matspillet är i er lokala skola?

Kom och dela med er era utförda inlärningsprojekt på StarT-festivalen som arrangeras 15.4.2021 på nätet!

StarT-virtualvecka får barnen delta i aktiva workshopar och undervisningspersonalen har också möjligheten att bilda nätverk och kolla in det pedagogiska workshopar.

Verksamhetens steg i sin korthet:

StarT-projekt

 

Delta med ert projekt i Nylands StarT-festival och kontakta os i tiedekasvatus@helsinki.fi senast 28.3.2021.

Som stöd till verksamheten har ni också hundratals avgiftsfria material och tips, som ni hittar i StarTs öppna materialbank, samt StarT-ambassadörer och skolningar i handledning av projektinlärning. Inlärningsprojekt kan också genomföras i våra vetenskapsklasser.

StarT stöder läroplanen för den grundläggande utbildningen:

”Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet över läroämnesgränserna studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som helheter

Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig främjar utvecklingen av tänkandet och färdigheten att lära sig”

StarT stöder planen för småbarnspedagogik:

”En helhetsskapande pedagogisk verksamhet gör det möjligt att granska och undersöka olika företeelser och fenomen i ett brett perspektiv

”Småbarnspedagogiken har som uppdrag att ge barnen färdigheter att iaktta, strukturera och förstå sin omgivning. Barnen ska handledas att utforska och röra sig i naturen och den byggda miljön”