Kontaktuppgifter

Vetenskapsutbildningscentret fungerar som ett nätverk inom universitetet på olika campus. Till exempel de vetenskapsklasserna som fysiska inlärningsmiljöer fungerar i samband med olika verksamhetsenheter vid universitetet i olika byggnader på olika campus.

Om du inte vet vilken service eller vilken sakkunnig du letar efter, kontakta serviceadress tiedekasvatus@helsinki.fi.

Direktör

Maaria
Linko
universitetslektor
Öppna universitet
Vetenskapsgren Sociologi, Litteraturforskning

 

LUMA Center Finlands direktör

 

Maija
Aksela
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

 

Allmän vetenskapsfostran

 

Topias
Ikävalko
specialist
Allmän förvaltning
Vetenskapsgren Kemi

 

 

Vetenskapsfostran i humanistiska ämnen

LI
Laura
Ihalainen
universitetslärare
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

 

Vetenskapsfostran i kemi

Oona
Kiviluoto
projektplanerare
Avdelningen för kemi

 

 

 

Vetenskapsfostran i teologi

AK
Anuleena
Kimanen
Praktisk teologi
Vetenskapsgren Teologi, Pedagogik, Historia och arkeologi

 

BioPop finns i Helsingfors på Campus Vik.

Kemiklassen Gadolin finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på första våningen i Chemicum-byggnaden (A. I. Virtanens plats 1).   

Kontaktperson: Oona Kiviluoto

Studiebesök på distans

Målet med studiebesöken är att inspirera eleverna genom ny forskning, att vidga deras kunskap och visa hur geografiskt tänkande och kunnande kan tillämpas i praktiken. Vi berättar även om studiemöjligheter och vad man kan fortsätta med i arbetslivet efter en klarlagd examen.

Den huvudsakliga målgruppen för studiebesöken är gymnasieklasser, men vi välkomnar även grupper från årskurs 7-9.

Studiebesökens innehåll

Utbudet förnyas och kommer att öka under våren 2021. Vi börjar med temat jordbävningar, som är tillgänglig från och med mars 2021.

Reservering av studiebesök

Reserveringskalendern och instruktioner inför studiebesöken finns på vetenskapsklassernas gemensamma sida angående reservering av studiebesök (tyvärr nu endast på finska).

Studiebesöken är gratis.

Efter studiebesöket

Efter ett studiebesök ber vi läraren fylla i en frågeenkät, på basis av responsen utvecklar vi vår verksamhet.

 

Linkki finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på andra våningen av Exactum-byggnaden (Pehr Kalms gata 5).

Summamutikka finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på tredje våningen i Exactum-byggnaden (Pehr Kalms gata 5).

Grupper av lärare och andra nuvarande eller framtida professionella inom utbildningsområdet och andra intresserade grupper kan besöka universitetet för att bekanta sig med vetenskapsfostran, från augusti till juni, på vardagar från 8:00 till 17:00.

Besökspaketet (2 timmar) innehåller en kort allmän introduktion om vetenskapsfostran, avstämning till ett valt tema, praktisk aktivitet och reflektion av besök.

På grund av sin natur är besök möjliga för upp till 20 personer.

De praktiska arrangemangen för besök görs av HY + Ltd. Alla besökare faktureras.

Vänligen hitta mer information och gör begäran om besök på eduvisit.fi.

Det finns också många andra webbtjänster, via vilka du kan skicka frågor till universitetens och andra sakkunniga, t.ex.

eller t.ex. fora på sociala medier, så som