Fascinerande kemi till hem och skolor

Gadolinin tukijat

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi. Vi erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och undervisningsinstitutioner och vårt mål är att stöda inlärning och undervisning inom kemi. Vi vill också öka intresset till kemi och medvetenheten om den breda kemibranschen, ge information studier och arbetsmöjligheter inom kemi, samt göra inlärningen av kemi till en upplevelse.

Vår huvudverksamhet är funktionella studiebesök, genom vilka undervisningsgrupper av olika åldrar kan uppleva kemiexperiment i ett genuint universitetslaboratorium, bekanta sig med molekylmodellering i datorklass, möta forskare och besöka deras forskningslaboratorium, samt få kunskap om kemibranschen och kemistudier.

Gadolin_ Veera ja lapsi

Studiebesöken är gratis för undervisningsgrupper. Studiebesökens innehåll planeras alltid tillsammans med gruppens lärare, så att de stöder de pedagogiska målen.

Du hittar Kemiklassen Gadolin på Helsingfors universitets avdelning för kemi. Vi samarbetar med Helsingfors universitet, företag, undervisningsgemenskap av olika nivåer och andra organisationer för att uppnå målsättningarna för vår verksamhet.

Kemiklassen Gadolin började sin verksamhet hösten 2008 och har fått sitt namn efter den finländska kemisten Johan Gadolin (1760-1852). Kemiklassen Gadolin, Finlands första LUMA-vetenskapsklass, fyllde 10 år 19.9.2018. Till äran av jubileumsåret publicerade vi verket "Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa: Kemianluokka Gadolin -tiedeluoka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2009 lähtien."

Bekanta dig med de nyaste materialen och nyheterna från Kemiklassen Gadolin med hjälp av våra nyhetsbrev:

 

Nyhetsbrevet kan du beställa här.

Läs artikeln om vår verksamhet i det nyaste numret av Keminyheter.

 

I Kemia-Kemi-tidningen utkommer regelbundet kolumnen Gadolinista kajahtaa. I den finskspråkiga kolumnen kan du läsa om aktuella nyheter och utvecklingsprojekt i Kemiklassen Gadolin. Nedan hittar du senaste artiklarna.

Kemiklassen Gadolins verksamhet styrs av näringslivets målsättningar, som fastställts av arbetsgruppen för utvecklingsarbetet i Kemiklassen Gadolin.

Förutom näringslivets målsättningar, beaktar vi också i vår verksamhet målen för det nationella LUMA-uppdraget som utbildnings- och kulturministeriet gett, målen för vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet och LUMA-center Finlands målsättningar för vetenskapsfostran. Kemiklassen Gadolin är en av Finlands femton vetenskapsklasser och dess verksamhet genomförs enligt tillgängliga resurser.

Arbetsgruppen för utvecklingsarbetet i Kemiklassen Gadolin medverkar i planeringen av verksamheten.

Ordförande

Professor Maija Aksela

Avdelningen för kemi, den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Viceordförande

Universitetslektor Johannes Pernaa

Avdelningen för kemi, den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Övriga medlemmar

Forskare Jaakko Ekman

Kemira Oyj

Ombudsman Carmela Kantor-Aaltonen

Suomen Bioteollisuus ry FIB

Personalchef Marja Ora

Borealis Polymers Oy

Forskare Miikka Pakkala

Neste Oyj

R&D-chef Sirpa Riistamaa-Laari

Thermo Fisher Scientific Oy

Ombudsman Anni Siltanen

Kemianteollisuus ry

Verkställande direktör Tor Stendahl

BASF Oy

Personalchef Mika Talvio

Oy Linde Gas Ab

Sekreterare

Projektplanerare Oona Kiviluoto

Avdelningen för kemi, den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Koordinator Iisa Rautiainen

Avdelningen för kemi, den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Bilder från Kemiklassen Gadolin. Bilderna får användas i artiklar om Kemiklassen Gadolin, så länge fotografens namn nämns.

hyluma-gadolin-logo-swe

Kemiklassen Gadolin finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors. Vårt laboratorium finns på första våningen i Chemicum-byggnaden (A.I. Virtanens plats 1).

Kemiklassen Gadolin ger skolor en ypperlig chans att besöka ett riktigt studentlaboratorium. I vårt laboratorium finns många traditionella laboratorieinstrument och ny laboratorieteknik.

Undervisningen stöder studerandes förståelse och intresse för kemi, samt uppmuntrar studerande till självständigt tänkande och egna insikter. I vår undervisning försöker vi utnyttja forskande inlärning och få studerande att känna sig som forskare.