Bli bekant med spektroskopi

NMR

I den här helheten bekantar man sig med spektroskopiska metoder. Med hjälp av videorna och övningarna nedan bekantar man sig med infrarödspektroskopi (IR), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och masspektrometri (MS).

Materialet lämpar sig för kemiundervisningen i gymnasiet, speciellt till kursserna KE2 (LOPS 2015) och KE3 (LOPS 2019). Eleverna kan studera materialet självständigt eller så kan lärarna ladda ner materialet och använda det i sin undervisning.

Om du har frågor om materialhelheten kan du kontakta oss via e-post på adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

Spektrumen som används i materialet har endera mätts i Kemiklassen Gadolin eller laddats ner från Spectral Database-webbsidan, SDBSWeb : https://sdbs.db.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 12.5.2020).

 

I den här delen får du bekanta dig med IR-spektroskopi och öva på att tolka IR-spektrum. Lär dig först om metoden med hjälp av videon (på finska) eller presentationen och gör därefter övningarna. Kolla till slut modellösningarna till övningarna.

Undervisningsvideo

Diapresentetion

Övningar

Modellösningar

IR-spektrum

Nedan finns några IR-spektrum som kan utnyttjas i den egna undervisningen eller som extra övning. Spektrumen tillhör etanol, koffein, propansyra, toluen, vatten och limonen.

 

I den här delen får du bekanta dig med NMR-spektroskopi och öva på att tolka NMR-spektrum. Lär dig först om metoden med hjälp av videon (på finska) eller presentationen och gör därefter övningarna. Kolla till slut modellösningarna till övningarna.

Undervisningsvideo

Diapresentation

Övningar

Modelllösningar

I den här videon presenteras IR-, NMR- och MS-instrumenten och deras funktionsprincip.

Genom att kombinera olika spektroskopiska metoder kan man bestämma strukturen för ett okänt ämne. Alltså kan man inte med endast en metod bestämma föreningars hela struktur med säkerhet.

I övningen nedan får du granska spektrum och luska ut vilket ämne det är frågan om.

Slutövning

Modelllösning