Hu­vud­an­sö­kan

Antalet sökande och antagna till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2019

Ma­gis­te­ran­sö­kan

Antalet sökande och antagna  till de flerspråkiga magisterprogrammen 2019 (30.8.2019)

Antalet sökande och antagna till de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen 2019 (5.9.2019)

Sammanställning på alla sökande och antagna till de svensk-, finsk- och flerspråkiga magisterprogrammen 2019 (5.9.2019)

Öppna uni­ver­si­tets­le­den och an­sö­kan om över­flytt­ning

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden 2019 (29.8.2019)

Antalet sökande och antagna via an­sö­kan om över­flytt­ning 2019 (29.8.2019)

Bache­lor's Pro­gram­me in Sci­ence

Ansökan till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science

Hu­vud­an­sö­kan

Antalet sökande, deltagare i urvalsproven och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (31.8.2018)

Antalet sökande till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (5.4.2018)

Ma­gis­te­ran­sö­kan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (11.9.2018)

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen till de flerspråkiga magisterprogrammen 2018 (9.10.2018)

Sammanställning på alla sökande och antagna till de svensk-, finsk- och flerspråkiga magisterprogrammen 2018 (09.10.2018)

Öppna uni­ver­si­tets­le­den och an­sö­kan om över­flytt­ning

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen via den öppna universitetsleden 2018 (11.9.2018)

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen via an­sö­kan om över­flytt­ning 2018 (14.9.2018)

Hu­vud­an­sö­kan

Antalet sökande, deltagare i urvalsproven och antagna till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2017.

Ma­gis­te­ran­sö­kan

Antalet sökande och antagna till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2017

Antalet sökande och antagna till de flerspråkiga magisterprogrammen 2017

Sammanställning på alla sökande och antagna till magisterprogrammen 2017 (pdf-fil)

Öppna uni­ver­si­tets­le­den och an­sö­kan om över­flytt­ning

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden 2017

Antalet sökande och antagna via an­sö­kan om över­flytt­ning 2017

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i gemensamma ansökan våren 2016.

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i magisteransökan 2016. I magisteransökan ansöker man om studierätt för högre högskoleexamen. Statistiken innefattar både de engelskspråkiga programmen, till vilka man ansöker via University Admissions Finland, och de finsk- och svenskspråkiga programmen, som är en del av högskolornas gemensamma ansökan.

Antalet sökande och antagna via öppna universitetsleden 2016. Farmaceutiska fakulteten, medicinska fakulteten och veterinärmedicinska fakulteten har ingen öpu-led.

Antalet sökande och antagna genom ansökan om överflyttning 2016. Farmaceutiska, juridiska, pedagogiska och  veterinärmedicinska fakulteten ordnar ingen skild ansökan om överflyttning.