Instruktioner efter att resultatet för den gemensamma ansökan offentliggjorts

Den här sidan gäller dig om du har sökt till något ansökningsmål via gemensamma ansökan vid Helsingfors universitet våren 2020.

Antagna studerande

Om din ansökan har blivit godkänd, börja med att göra följande:

OBS! En del av åtgärderna har en tidsgräns. Om du missar tidsgränsen kan du mista din studieplats.

Sö­kan­de på re­serv­plats

Om du har blivit satt på en reservplats, bekanta dig vänligen med anvisningarna för sökande på reservplats

Om du har blivit satt på en reservplats, kan det hända att följande sidor intresserar dig:

 • Ansökningsinfo
  Här kan du kontrollera antagningskriterierna för programmet du sökte till.
 • Tidigare urvalsprovsuppgifter
  Här hittar du information om urvalsprovsuppgifterna och bedömningskriterierna.
 • Begäran om omprövning
  Ifall du upplever att antagningsbeslutet är felaktigt och du vill begära om rättelse av beslutet så ska du följa de här anvisningarna.

Sö­kan­de som inte an­ta­gits

Om din ansökan har blivit avslagen kan det hända att följande sidor intresserar dig:

 • Ansökningsinfo
  Här kan du kontrollera antagningskriterierna för programmet du sökte till.
 • Tidigare urvalsprovsuppgifter
  Här hittar du information om urvalsprovsuppgifterna och bedömningskriterierna.
 • Begäran om omprövning
  Ifall du upplever att antagningsbeslutet är felaktigt och du vill begära om rättelse av beslutet så ska du följa de här anvisningarna.

Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar

Du har möjlighet att komma och bekanta dig med dina urvalsprovsvar eller beställa kopior på dem från visnings- och kopieringsservicen för urvalsprovsvar.