Information för deltagare

Finlands Akademi finansierar projektet DigiTala 2019–2023 som genomförs i samarbete mellan Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Aalto-universitetet (helsinki.fi/sv/digitala). De ansvariga ledarna för forskningen är biträdande professor Raili Hildén vid Helsingfors universitet (samarbete med skolor och samarbetspartner), universitetslektor Mikko Kuronen vid Jyväskylä universitet (talanalys och utbildning för mänskliga utvärderare) och professor Mikko Kurimo vid Aalto-universitetet (automatisk taligenkänning och automatiserad utvärdering). 

Projektet utvecklar applikationer som utnyttjar automatisk taligenkänning för att kunna utvärdera språkfärdigheter

Syftet är att utreda hur muntliga språkfärdigheter i främmande språk kan bedömas med hjälp av taligenkänning (automatic speech recognition, ASR) i stora och viktiga språktest som studentexamen. Applikationen gör det också möjligt för studerande att öva uttal och tal på egen hand. Studien fokuserar särskilt på bedömningen av uttal, ordförråd, grammatik och flyt i andra och främmande språk. 

De första versionerna för gymnasiestuderande som studerar svenska eller finska som andra inhemska språk

De första versionerna av applikationen är avsedda för finländska gymnasiestuderande som studerar svenska eller finska som andra inhemska språk. Senare kan applikationen utvecklas för att utvärdera andra främmande språk. Det är viktigt att så många studerande som möjligt deltar i forskningsstudien, eftersom applikationen inte automatiskt själv kan utvärdera studerandenas tal, den måste först läras in. 

Applikationen behöver många talprov av olika studerande för att lära sig 

Det räcker inte heller med enbart talprov, utan det krävs också kommentarer från lärare och mänskliga utvärderare. Med hjälp av studerandenas talprov och utvärderarnas bedömningar lär sig applikationen att bättre känna igen vad studerandena säger och hur människor betygsätter olika talprov och talprov på olika nivåer. Studerandenas namn, födelsedatum och skolor tas bort från forskningsmaterialet före analysfasen. Dataskyddsmeddelandet finns på DigiTalas webbsida. 

För att få mer information om forskningsstudien vänligen kontakta: Raili Hildén, +358504482514, raili.hilden@helsinki.fi 

Information för gymnasiestuderande

Vi begär tillstånd att använda materialet för följande ändamål, du kan bestämma vilka av dessa ändamål du tillåter: 

  • Vi begär tillstånd för en uppföljningsstudie där vi senare jämför studerandens vitsord för muntliga färdigheter med provresultat för andra språkfärdigheter (som att skriva, lyssna och läsa) i studentexamen. Denna jämförelse ger oss värdefull feedback på hur väl den applikation vi utvecklar fungerar och på kopplingen mellan delfärdigheterna. 
  • Vi begär tillstånd att kontakta er senare i forskningsstudien när vi samlar in ytterligare feedback och utvecklingsförslag från studerande, lärare och utvärderare. Vi intervjuar också några användare. 
  • Vi begär tillstånd att använda de insamlade talproven för att utbilda språklärare och utvärderare. Detta förutsätter att några inspelningar publiceras som exempel. Vi kommer dock inte att publicera namn, födelsedatum eller skolor i samband med inspelningarna. 
  • Vi begär tillstånd att lagra materialet i Språkbanken i Finland. Det material som samlas in i denna studie är också användbart i annan forskning relaterad till språkinlärning. Identifierare som namn, födelsedatum och skolor kommer att tas bort från materialet som lagras i Språkbanken. Materialet i Språkbanken kommer endast att ställas till förfogande för berättigade forskningsändamål.