Forskningsgrupp

Biträdande professor, i projektet 2019-2023

Jag verkar som ledare för konsortiet och är ansvarig för den pedagogiska och bedömningsteoretiska delen av projektet. Ytterligare upprätthåller jag kontakter till viktiga samarbetspartner som språklärarorganisationer, Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden. 

Expertis språkpedagogik, språkundervisning, bedömning av språkkunskaper, lärarutbildning, lärarforsking, muntlig färdighet, jämdställdhet, elevautonomi

raili.hilden@helsinki.fi

Biträdande professor, i projektet 2019-2023

Jag forskar i maskininlärning i tal- och språkteknologi, såsom taligenkänning, syntes, sökning och översättning. Aaltos forskningsresultat har utnyttjats omfattande via öppna verktyg och demoversioner, t.ex. Morfessor, VariKN and AaltoASR.

Expertis taligenkänning, tal- och språkbehandling, språkteknologi, maskininlärning

mikko.kurimo@aalto.fi

Universitetslektor, docent, i projektet 2019-2023

I projektet undersöker jag talprov på L2-svenska ur fonetisk synvinkel och studerar vilka uttalsdrag som är relevanta vid bedömning av muntlig färdighet. Därtill arrangerar jag träning för lärare i bedömning av muntlig färdighet.

Expertis svenska språket, fonetik, fonologi, bedömning av uttal, lyssnarvärderingar

mikko.j.kuronen@jyu.fi

Post doc-forskare, i projektet 2019-2023

Mina arbetsuppgifter består av forskningsprojektets pedagogiska frågor. Jag jobbar med lärare och studerande när vi skapar och testar nya uppgiftstyper för bedömning av muntlig färdighet. Jag organiserar utbildning för bedömare och utvecklar våra bedömningskriterier.

Expertis främmande språk, språkundervisning, bedömning av språkkunskaper, digitala språkprov, gymnasium

anna.vonzansen@helsinki.fi

Universitetslektor, i projektet 2020-2021

Mitt fokus i projektet är i fonetiska analyser av L2-svenska, och jag studerar sambanden mellan uttalsdrag och CEFR-nivå i L2-svenska.

Expertis svenska språket, bedömning, fonetik, fonologi, CEFR-nivåer, lyssnarvärderingar

maria.kautonen@uef.fi

Professor, i projektet 2020-2023

Jag forskar i bedömning som stödjer lärande (t.ex. diagnostisk och formativ bedömning), självbedömning och respons, bedömning av skrivande, datorbaserad bedömning samt hur man kan kombinera olika aspekter i bedömning av språkkunskaper. 

Expertis 

ari.huhta@jyu.fi

Doktorand

Min roll i detta projekt handlar om automatisk taligenkänning och dess genomdrivande. Jag förmedlar och kombinerar också information mellan det första och det nuvarande stadiet i DigiTala-projektet. 

Expertis taligenkänning, automatisk bedömning av tal, modellering av tal

aku.rouhe@aalto.fi

Doktorand, i projektet 2019-2023

Min roll i projektet är att konstruera och tillämpa automatisk bedömning av andraspråkstal. Objekt för bedömning är andraspråkstalares uttal samt lexikala och grammatiska kunskaper. I forskandet använder jag ledande metoder för naturligt språkbehandling. 

Expertis naturligt språkbehandling, automatisk taligenkänning, bedömning av andraspråk, CEFR-nivåer

ragheb.al-ghezi@aalto.fi

Projektforskare, i projektet 2021-

Jag forskar i de akustiska drag i L2-tal som kan användas för att förutsäga nivån av muntlig språkfärdighet.

Expertis: talvetenskap, akustisk analys, fonetik, L2 prosodi

heini.h.kallio@jyu.fi

Magisterkandidat

Mina arbetsuppgifter i projektet är relaterade till utvecklingen av automatisk taligenkänning och automatisk bedömning av språkkunskaper.

Expertis: automatisk taligenkänning, naturlig språkbehandling

yaroslav.getman@aalto.fi