Personsökning

Reetta
Toivanen

Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 1A)
00014 Helsingfors Universitet

Kestävyystieteen professori HELSUS (alkuperäiskansojen kestävä kehitys) Professor of Sustainability Science at HELSUS Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) varajohtaja Vice-director of the Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie) ALL-YOUTH kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (STN) konsortion johtaja Leader of the ALL-YOUTH research consortium

RSS Feed

No results.