Adress
PB 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingfors Universitet

Som chef för samhällsrelationer ansvarar jag för utvecklingen av universitetets alumn- och intressentrelationer, fundraising och partnerskap, samarbete med beslutsfattare och PR, samt deltar i universitetets strategisk planering gällande samhällelig samverkan.

Aktuellt