Personsökning

Päivi
Mulari-Matikainen

Adress
PB 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Sekreterare för Dekanus Anne Remes. Mötes- och evenemangsarrangemang, gäster resekontaktperson. Allmänna tjänster för forskningsprojekt andra allmänna tjänster för enheterna.