Adress
PB 16 (Snellmaninkatu 12)
00014 Helsingfors Universitet

Beredning, föredragande och implementering av allmän förvaltning, stöd till ledningen, koordinering av närstöd till enheter samt kommunikation och information inom arbetsgemenskapen.