Personsökning

Minna
Laitinen

Adress
PB 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingfors Universitet

Avoimen yliopiston sosiaalitieteiden koululutusohjelman opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu ja yhteistyö koulutusohjelman kanssa.