Personsökning

Mikko
Moilanen

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Expert vid enheten för internationellt utbildningssamarbete: studentutbyte vid pedagogiska fakulteten samt utbyte på universitetnivå till Nordamerika och Oceanien.

studentexchange@helsinki.fi