Adress
PB 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingfors Universitet

Työskentelen Kumpulan paikallisessa lähituessa vastuualueinani Kumpulan kampuksen erikoishankinnat, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitepoolin ylläpito sekä Windows ja MS Office -tuki. Työskentelen myös sivutoimisesti paleontologian tunti-/kurssiopettajana geotieteissä ja biologiassa.

Aktuellt