Adress
PB 1010 (Pitkäkatu 28-30)
00014 Helsingfors Universitet

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie, Vasa

Magisterprogrammet för rättsvetenskap, juris magister, Vasa