Vetenskapsgren
Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 Helsingfors Universitet

Som föreläsare och forskare i pedagogiska fakulteten, jag fokuserar i finska som andraspråkinlärning, flerspråkighet och språkmedveten pedagogik. Mina forskningskningsmaterial är baserade på videoinspelningar i nyanländas förberedande undervisning i grundskolor. Jag är ansvarig för utbildning av finska som andraspråk orientererade modersmålslärare, och för klasslärarestudenter jag leder kandidatseminar. Jag är handledare i doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur.

RSS Feed

No results.