Personsökning

Kristina
Malmio

Vetenskapsgren
Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Mina centrala forskningsområden är finlandssvensk litteratur, samtidslitteratur, litteratur och rumslighet samt litteratursociologi, växelverkan mellan litteratur och samhälle. Bland de författarskap jag undersökt kan nämnas tex Monika Fagerholm, Malin Kivelä, Ralf Andtbacka och Elmer Diktonius.

RSS Feed

No results.