Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Förvaltningschef i humanistiska fakulteten:
- Stöd för fakultetens ledning i strategiarbetet,
- Beredning av enhetens utlåtanden, avtal, utredningar och rapporter
- Utarbetande, genomförande och uppföljning av enhetens målprogram
- Beredning och genomförande av allmänna förvaltningsärenden samt fakultetsrådets och ledningens beslut,
- Projektansvarig vid större utvecklingsprojekt vid enheten,
- Koordination av det lokala stödet för undervisnings- och forskningspersonalen.

RSS Feed

No results.