Personsökning

Hanna
Vehkamäki

Vetenskapsgren
Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

ansvarsområden som prodekan: hållbar utveckling, internationella ärenden, vålmående, jämlikhet och principer för bruk av utrymmen, tvåspråkighet

ledare för Finlands Akademis spetsforskningsenhet VILMA (Virtuellt laboratorium för atmosfäriska reaktioner och fastransitioner på molekylnivå) 2022-2029

Aktuellt

Mobile phone: +358405608807

RSS Feed

No results.